Tid, rum och ro

Orden i rubriken är tagna från den reviderade läroplanen för förskolan. Det handlar om att barn behöver tid, rum och ro för lek. Jag är glad att lekens betydelse lyfts så tydligt i läroplanen. Leken är en central del i förskolans verksamhet. Den är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Men den är också viktig i sig själv – leken ska få finnas för sin alldeles egen skull.

För oss som jobbar i förskolan finns det flera utmaningar kring barnens lek. Hur planerar vi så att det blir gott om tid för lek? Hur bidrar de pedagogiska miljöerna till lek och fantasi?

Och hur ska du som pedagog förhålla dig till barnens lekar? Det finns inga enkla svar, men det här är något av det viktigaste i förskolans uppdrag. Du spelar en viktig roll när du inspirerar till, formar, leder eller deltar i leken. Något som jag tror vi behöver bli bättre på

inom förskolan är att förklara hur vi jobbar, och visa på vårt värde. Jag tror att vi behöver utveckla kommunikation som gör att vår verksamhet blir mer begriplig för vårdnadshavare och andra som kanske har helt andra professioner och referensramar.

Som pedagog har du säkert brottats med sådana frågor många gånger. Till exempel kan det handla om hur vi ser på lek och undervisning – hur vi arbetar i vardagen och vilken betydelse det har för barnen.

I det här numret gör vi en djupdykning i ämnet lek. Önskar dig inspirerande läsning!

Peter Lindberg, förskoledirektör i Malmö stad

sv
sv