Med sikte på att göra skillnad

Grundskollärare Anna Karlfeldt ville påverka på ett större plan. Därför sökte hon sig till ledarskap. Nu är hon rektor för ett av Malmö stads förskoleområden.

År 2011 antog Anna Karlfeldt utmaningen att gå från grundskollärare till den dåvarande befattningen biträdande rektor i förskolan i område Limhamn/Bunkeflo. Vid bildandet av den nya förskoleförvaltningen i Malmö 2013 fick Anna titeln förskolechef, och i maj 2016 fick hon ansvaret för ett av Malmös förskoleområde Söderkulla.

– Jag ville vara med och göra skillnad för fler. Både grundskolan och förskolan handlar om att vi jobbar med människor, pedagogisk utveckling och undervisning. I grundskolan nådde jag de 28 eleverna jag hade i min klass, men jag ville göra en god skillnad för fler barn, säger Anna och fortsätter:

– Det bästa med mitt jobb är att få se människor växa och utvecklas – och det gäller både barn och vuxna.

Rektor i förskolan

Sedan den första juli 2019 kan Anna Karlfeldt titulera sig rektor. Det var då titeln förskolechef ändrades till rektor i skollagen.

– Jag tycker att förändringen är bra. Likvärdigheten och den nya titeln sänder viktiga signaler internt, men framförallt till samhället om att förskolan är en skolform. Och ledaren för en skolform är en rektor. Att leda en skola eller förskola är ett komplext uppdrag jämfört med traditionella chefspositioner. Titeln rektor lyfter fram vikten av att vara en ledare för det pedagogiska arbetet, som är en stor del av uppdraget.

Ledarskapets utmaningar

Med ledarrollen kommer dagliga utmaningar som behöver hanteras på olika sätt.

– I förskolans värld finns en föreställning om att alla bör vara delaktiga i de beslut som fattas. Samtidigt behöver man ha tillit till kollegor och professionen. Alla kan inte vara med och fatta beslut i allt och det får man anpassa sig till, säger Anna och ger tips till den som är nyfiken på att axla ledarrollen:

– Lär känna dig själv, så kan du använda dig själv som ett verktyg i mötet med andra. Som ledare måste du vara tålmodig, nyfiken och uthållig. Du måste vara medveten om och kunna se den komplexa bilden, det är först då som du kan fatta kloka beslut. Ingenting är svart eller vitt. Det är viktigt att förstå att det finns bakomliggande orsaker till vad som sker och hur människor reagerar.

sv
sv