Nyutexaminerad på nystartad förskola

Den första tiden som förskollärare har varit fylld av nya intryck för Jacob Förnvik. Att dela vardag och viktiga händelser med barnen är det bästa med yrket, menar han.

Månaden efter examen från förskollärarutbildningen på Malmö universitet i januari 2019 började Jacob Förnvik som förskollärare på nystartade Bojens förskola i Limhamns sjöstad.

– Det bästa med yrket är alla relationer man utvecklar med barnen och att de aldrig slutar att förvåna mig med sina gränslösa tankebanor. Att dela ögonblick med barn när de överkommer en svårighet som de kämpat länge med, som att våga åka ner för stången på lekplatsen eller att kunna skriva sitt namn – då känns det som bäst.

Präglas av samarbete

Under förskollärarutbildningen hade Jacob totalt tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på två olika förskolor.

– Jag hade tre olika handledare under den tiden och det är jag väldigt glad över. Alla bidrog till att forma mig till den pedagog jag är idag.

Jacob uppskattar möjligheten att tillsammans med sina kollegor vara med och sätta sin prägel på den nya förskolan som öppnade i oktober 2019. Mängden dokumentation och papper som ska hanteras var han däremot inte förberedd på.

– Tydlig och strukturerad information kring alla dokument skulle underlätta för alla nyanställda. Att slippa lägga tid på att fråga runt vad man ska göra med olika dokument skulle ge oss mer kvalitetstid med barnen.

Lyssnar in barnen

Det var Jacobs sambo som fick honom intresserad av förskolläraryrket, och hon har även varit ett stöd och ett bollplank under utbildningen.

– Under mina praktikperioder försökte jag förutspå varenda sak som skulle kunna hända i en aktivitet och planerande förebyggande, men oavsett hur mycket tid jag lade ner så hände det alltid något annat. Min sambo fick mig att inse potentialen i spontana förändringar under aktivitetens gång. Om man hänger med på barnens idéer så brukar man ändå hitta ett sätt att komma åt aktivitetens syfte, men på ett mer lustfyllt sätt.

Jacob ser specialpedagog eller förste förskollärare som intressanta karriärval i framtiden.

– Men först vill jag samla på mig mycket erfarenhet som förskollärare, jag ser värdet av det inom båda yrkena.

sv
sv