Allt kan hända, varje dag

Varför är det så fantastiskt att arbeta med människor, och särskilt barn?

Den frågan har förstås många svar. Ett av dem är: för att ingen dag är den andra lik. Varje dag tillsammans med barn och kollegor i förskolan händer inte bara nya saker, utan även saker vi inte kan förutse.

Ofta är de sakerna en stor del av tjusningen med jobbet: alla frågor och funderingar från barnen, till exempel, som leder oss vidare tillsammans i lek, undervisning och utveckling.

Men ibland är det oförutsägbara en händelse eller ett problem långt utöver det vanliga, där våra vanliga resurser inte räcker till; då vi talar om en krissituation.

Varje kris är unik. Vi människor reagerar alla olika i en kris.

Därför är det viktigt att vi är så väl förberedda som vi kan vara – som individer, som arbetslag, som arbetsplats och som ledning och organisation. Att vi har fungerande rutiner för en krissituation och att vi har övat på hur vi ska agera när det oväntade inträffar.

Erfarenheten från våra egna verksamheter visar på att det finns en stor professionalitet och att vi i de flesta fall står väl redo att hantera kriser och oväntade händelser. Samtidigt kan vi inte slå oss till ro – att hantera och förebygga kriser är ett arbete som ständig måste hållas aktuellt.

Allt kan hända, varje dag. Vi ska vara så redo som vi bara kan.

Peter Lindberg, förskoledirektör i Malmö stad

Peter Lindberg