De ska stärka ledarrollen

Förskollärare och pedagogiska utvecklare arbetar fram ett nytt digitalt hjälpmedel. Innehåll som ledarskap och ansvar, utbildning och undervisning ska fungera som stöd i förskollärarens ledarroll.

En arbetsgrupp med förskollärare och pedagogiska utvecklare i förskoleområde Innerstaden har fått i uppgift av rektorerna i utbildningsområdet att ta fram ett digitalt fortbildningsverktyg med syfte att stärka förskollärarnas ledarroll. Bakgrunden är att förskollärare har flaggat för att det finns en osäkerhet kring ansvarsrollen. Susan Empell, pedagogisk utvecklare, och förskollärarna Amina Muse och Oscar Ahlqvist Friis är några av dem som ingår i gruppen.

– Vi vill stärka och förtydliga förskollärarens yrkesroll och ansvar. Idag ser det olika ut på olika förskolor, och det här är ett sätt att nå likvärdighet, säger Amina.

– Förskollärare som har jobbat länge har en annan utbildning jämfört med dem som kommer ut idag och verktyget kan bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte, säger Oscar.

– Vi utgår från läroplanen när vi bygger upp innehållet. Vetenskaplig grund, ledarskap och ansvar, utbildning och undervisning är exempel på rubriker som vi vill ska finnas med, säger Susan.

Enkelt att hantera

Syftet med materialet är att tydliggöra förskollärarnas ansvar i utbildning och undervisning utifrån läroplanens mål.

– Det ska vara lättnavigerat, som en modul där vi dyker ner i olika rubriker, som exempelvis utbildning och undervisning. Kanske kommer det även finnas litteraturhänvisningar och filmföreläsningar. Man ska kunna använda det under en eftermiddag i samband med verksamhetsutveckling, eller om man har en kvart över, förklarar Oscar.

– Det ska vara flexibelt i sin form och tillgängligt för alla, gärna via lärplatta. Och så enkelt som möjligt att hantera även för dem som inte är vana vid det digitala, säger Amina.

Ständigt aktuellt verktyg

Förskollärarnas kompetenser och erfarenheter ligger till grund för utformningen. Fokus ligger på områden de själva ser behov av fördjupning inom. Projektet är i sin linda.

– Vi har en tanke om att en pilotgrupp ska testa och utvärdera verktyget till hösten och därefter planeras lanseringen ske för Innerstadens förskolor. Innehållet ska sedan hållas levande, utvärderas och utvecklas efter hand, förklarar Susan.

Kollegialt lärande

Fysiska möten mellan förskollärare kan vara svåra att få till. Med en gemensam digital plattform ska man kunna hitta kollegor att bolla tankar och idéer med.

– Vi behöver kunna byta erfarenheter, prata om teorier och utmaningar, till exempel vad det innebär att jobba utan förskollärarkollegor. Vi vill även kunna diskutera hur vi ska arbeta utifrån den senaste forskningen, säger Amina.

– Vi vill få utrymme för diskussionsfrågor som kan utvecklas vidare till nya frågor, säger Oscar.

– Det kollegiala lärandet blir en drivkraft i arbetet med verktyget, säger Susan.

Susan Empell, pedagogisk utvecklare, och förskollärarna Amina Muse och Oscar Ahlqvist Friis ingår i arbetsgruppen.

sv
sv