Fler män till förskolan

Män till förskolor med andra män under praktiken. Det är en av de insatser som förskoleförvaltningen arbetar med för att få fler män till förskolan.

Könsfördelningen bland medarbetarna på Malmös förskolor är något jämnare än genomsnittet för hela Sverige. I Malmö: 93 procent kvinnor, 7 procent män. I hela riket: 96 respektive 4 procent. Men Malmö når ändå inte det mål på 10 procent män som Malmö stads förskolenämnd tidigare satt för 2020.

– Nej, det målet når vi inte i år, tyvärr. Även om vi prioriterar arbetet med att få fler män att börja arbeta i förskolan högt, så är det ett svårt arbete som måste ske på lång sikt, säger Lisa Cederlund, utvecklingssekreterare på förskoleförvaltningens avdelning för kvalitet och myndighet.

– Rent allmänt behöver vi bli bättre på att uppmärksamma förskolan som en unik verksamhet med ett spännande uppdrag. Mer specifikt kan vi bli bättre på att visa att det faktiskt finns en hel del män som jobbar i våra förskolor.

Praktik med andra män

Här är tre aktuella exempel på insatser för att få fler män till förskolan i Malmö:

  • Förskollärarutbildningens VFU-praktik anpassas, så att män kan praktisera på förskola med andra män i barngrupp.
  • Sommarpraktikplatserna i förskolan fördelas lika mellan könen, och alla får en dag på Malmö universitet, med information och inspiration kring förskollärarutbildningen. En annan satsning är Sommarpraktik för killar.
  • En gång per termin anordnas halvdagsträffar med en särskild referensgrupp för chefer och medarbetare på temat Fler män i förskolan, med bland annat gästföreläsare och diskussioner.
sv
sv