Jakten på arbetsglädjen

Vad ger dig arbetsglädje och hur kan vi bidra till den? Den frågan ställde förskoleförvaltningen till hundra förskollärare i höstas. Svaren väckte en idé: låt förskollärare lära av varandras intressen tillsammans med barnen. Nu testas idén på ett flertal förskolor.

Vad är arbetsglädje? Arbetsglädje är något personligt, som var och en upplever på sitt sätt. I höstas fick hundra förskollärare i Malmö frågan vid en workshop. De gav hundra olika svar; många av dem likväl likartade. Här är några:

  • En organisation som ser till att det finns vikarier och att reflektionstiden får sitt utrymme.
  • Stabilitet i arbetslaget, gott samarbete och bra kommunikation med kollegor.
  • En positiv inställning och gemensam barnsyn.
  • Känslan av att få slutföra och räcka till.
  • Samt inte minst: barnens glädje, lärande och utveckling.

Ta tillvara på intressen

Frågan ställdes som en del av ett projekt där förskoleförvaltningen undersöker hur förskollärarnas arbetsvillkor kan bli bättre.

– Många svarade också att man känner arbetsglädje när man får göra saker tillsammans med en kollega och kan lära av varandra, och när man känner sig uppskattad för någonting man är bra på. Här hittade vi något att arbeta vidare med, berättar Emma Petersson, förskollärare själv och med i den arbetsgrupp som tittar närmare på arbetsglädje.

– Vid sidan av våra rena yrkeskunskaper har vi alla saker vi är bra på och intresserade av. Någon brinner för att odla, någon har nördat ner sig i digital teknik, någon tycker om yoga, och så vidare. Tänk om vi kunde ta vara på alla de här kunskaperna! säger Annika Strömgren Stenberg, också hon förskollärare med i arbetsgruppen.

Lära tillsammans

Idén: ge förskollärare möjlighet att dela med sig av sina intressen och kunskaper med varandra, i gemensamma aktiviteter tillsammans med barnen.

– Att ha ett lärande tillsammans, där jag antingen lär mig något nytt själv eller känner att mitt eget intresse bidrar till att en kollega utvecklas. Det tror vi kan bidra till arbetsglädjen och stärka gemenskapen på hela förskolan, säger Louise Moberg, förskollärare i arbetsgruppen.

– Ett exempel från min egen förskola: där utforskar jag och en kollega från en annan avdelning bluebots, små robotar som barnen kan programmera, tillsammans med en grupp barn. Jag kan en del men inte min kollega, säger Annika Strömgren Stenberg.

Kartlägga kunskaper

Senare i år testas arbetsgruppens idé på ett flertal förskolor.

– Första steget är att kartlägga vad alla är bra på: vilka formella kompetenser finns i arbetsgruppen, till exempel från kurser och fortbildningar? Vilka informella kompetenser finns, till exempel hobbyer och intressen? säger Lena Borglin, rektor med i arbetsgruppen.

Hennes rektorskollega Susanne Trossö fyller i:

– Det är upp till arbetsgivaren att organisera så att förskollärarnas gemensamma aktiviteter med barnen blir lätta att få till i vardagen. Men vi hjälps alla åt att lyfta de kunskaper och resurser vi har och ser hos varandra.

Sittande från vänster: Annika StrömgrenStenberg, Lena Borglin, Louise Moberg, Susanne Trossö och Emma Petersson. Tillsammans utgör de en arbetsgrupp som hittar nya vägar till arbetsglädje i förskolan.

FAKTA: ATT FÖRBÄTTRA FÖRSKOLLÄRARES ARBETSVILLKOR

  • Förskoleförvaltningens projekt ”Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor” undersöker hur förskollärares arbetsvillkor kan förbättras och hur deras kompetens kan stärkas.

  • Projektet fokuserar på undervisningsuppdrag, ledarroll och arbetsglädje.

  • Senare i år prövas tre pilotidéer på 50 förskolor. Utifrån resultatet kommer nya utvecklingsinsatser att skapas, för att genomföras längre fram.

sv
sv