Mångsidig yrkesroll

Jag har svårt att tänka mig något yrke som är mer mångsidigt än att vara förskollärare. Att förskollärarnas kompetens är viktig för den pedagogiska kvaliteten har sagts förut, men tål att upprepas.

Fokus Förskola nr 1 2020

Jag tänker att det är en blandning av både teoretisk, praktisk och social kompetens. Det är ett komplext uppdrag, som förtydligas och förstärks i den reviderade läroplanen. Samtidigt är det förstås hela arbetslaget som gör jobbet. I det här numret finns flera exempel på hur de olika rollerna på förskolan kompletterar varandra; till exempel i arbetslaget som vann Malmö pedagogpris 2019.

Som du säkert vet är förskollärare ett bristyrke – nationellt, i hela Skåne och i Malmö. Det är en utmaning som vi jobbar med, varje dag, på många olika sätt. Och vi måste hjälpas åt och vara initiativrika. Vi behöver visa att förskolorna i Malmö stad är attraktiva arbetsplatser för nyutexaminerade förskollärare. Vi ska kunna erbjuda kompetensutveckling så att var och en kan utvecklas i sin yrkesroll. Som alltid är det barnen och deras rätt till god utbildning och omsorg som står i fokus.

Att ge förskollärarstudenter som gör sin VFU ett gott mottagande är också ett viktigt område. Därför blir jag glad när jag läser artikeln om hur VFU-studenten Linnea Persson och hennes handledare Annette Sandin lär av varandra. Det är också ett bra exempel på att förskollärare är ett framtidsyrke. Utvecklande, mångsidigt och kreativt.

Peter Lindberg, förskoledirektör i Malmö stad

sv
sv