Mentor som utvecklar

Merita Mehmed är 40 år och blev färdig förskollärare i januari 2020. Sedan dess arbetar hon på Heleneholms förskola och småbarnsavdelningen Bjällerälvan tillsammans med två barnskötare. Merita gjorde sin praktik på förskolan och trivdes så bra att hon valde att stanna när möjligheten gavs.

Hur har det känts det att axla förskolläraransvaret?

– Vi har en bra dynamik och kompletterar varandra i arbetslaget. Jag arbetar med duktiga barnskötare med lång erfarenhet i det praktiska och så kommer jag med färska teoretiska kunskaper, det blir en rik blandning, vi kompletterar varandra.

Vad betyder det att ha en mentor?

– Att ha någon att luta sig mot, känna trygghet, att veta vem jag kan vända mig till – det är väldigt viktigt: att få växa i sin roll och veta att man inte står ensam. Det är viktigt för att jag ska kunna växa in i min nya roll, att ha någon att bolla tankar med, att få stanna till och reflektera. Väldigt betydelsefullt med någon som kan påpeka saker, ge en konstruktiv kritik i en positiv bemärkelse. Jag känner min mentor från min förra arbetsplats, så jag vet vilken drivande och tillgänglig person det är, det betyder mycket. Jag drar mig inte heller för att fråga andra och reflektera tillsammans med övriga kollegor som har mycket gedigna erfarenheter och kunskaper.

Hur kom det sig att du valde förskolläraryrket?

– Det är ett frihetsyrke, jag har gjort många olika saker och haft eget företag men jag har aldrig känt en sån frihet som nu. Att få forma verksamheten utifrån barnens och mina intressen – att mina kunskaper och egenskaper präglar undervisning och lärande är betydelsefullt för mig. Vi lägger grunden för barnens utveckling, vi är en så viktig del i utbildningsväsendet, det börjar så tidigt. Vi har så stort inflytande i barnens utveckling och lärande. Det är häftigt att få vara en del i det som kommer att bli våra framtida samhällsmedborgare och göra skillnad!

sv
sv