Mod & stolthet en del av utbildningen

Varje år blir cirka 200 studenter färdiga förskollärare vid Malmö universitet. De är efterlängtade på arbetsmarknaden. De har också valt ett komplicerat yrke med stort ansvar. Programsamordnare Magdalena Sjöstrand Öhrfelt vill ingjuta mod i dem att tala för sin sak

Att förbereda små barn för livet. Att ge dem omsorg och undervisning, att visa dem världen. Att lära och hjälpa barn bli trygga: i sin identitet, i sina värderingar, i att fungera socialt tillsammans. Och mycket mycket mer. Förskollärarens arbete och ansvar tillhör de viktigaste vi har i vårt samhälle.

Stort ansvar, många förmågor

För att bli förskollärare krävs också en gedigen utbildning: tre och halvt år på högskola eller universitet.

– Våra studenter lär sig ett fantastiskt yrke, och de kommer att ha ett jobb som är så viktigt och så intressant men också så svårt, säger Magdalena Sjöstrand Öhrfelt, programsamordnare för förskollärarutbildningen på Malmö universitet.

– Det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret för undervisningen i förskolan. Därutöver krävs även förmåga att leda, organisera och administrera; förmåga att se helheter och behov; social förmåga att hålla igång en relation med barngrupper, föräldrar, arbetslag, kollegor och chefer. Med mera.

Mod och stolthet

Malmö universitet anordnar sin förskollärarutbildning på uppdrag av staten, enligt riktlinjer från Skolverket. Men Magdalena Sjöstrand Öhrfelt och hennes kollegor vet att deras studenter behöver mer än så för att komma väl förberedda till yrkeslivet.

– Skolverkets riktlinjer har fokus på att utbilda förskollärare som professionellt och effektivt kan undervisa enligt läroplanen och förbereda barnen för skolan. Det är bra, men det är inte tillräckligt. Det finns ett glapp mellan å ena sidan de förväntningar som riktas mot förskolan och vad den är i idealfallet, och å andra sidan en verklighet med stora barngrupper och, framför allt, stor brist på utbildad personal, säger hon.

– Därför vill vi också ingjuta så mycket mod och stolthet i våra studenter som vi kan. Vi vill lära dem att tala för sin sak, för det kommer de att behöva göra. Vi behöver fler förskollärare som utifrån sin kompetens kan argumentera för sin situation; för rimliga krav i relation till resurserna, för bättre resurser och stöd i arbetet.

Lyfta mångsidigheten

Det sista en förskollärare behöver oroa sig för är arbetslöshet. Bristen på utbildade förskollärare är stor, i Malmö såväl som i övriga Sverige. Till förskollärarprogrammet på Malmö universitet antas varje år 300 studenter, medan drygt 200 tar examen. I teorin hade antalet platser kunnat tredubblas, sett till behovet. I verkligheten finns ett annat problem: antalet sökande till förskollärarprogrammet minskar.

– Vi ser med oro på utvecklingen de senaste åren med allt färre sökande framför allt till vårt ordinarie program. Vi behöver öka våra marknadsföringsinsatser för att locka fler studenter, men även det är en resursfråga.

Hur kan trenden vändas?

– Genom att vi blir bättre på lyfta fram förskolläraryrkets mångsidighet och hur viktig tiden i förskolan är för våra barns utveckling, också längre fram. Som förskollärare kan du bidra med något viktigt till många andra människors liv. Låter inte det som ett fantastiskt jobb?

FAKTA: FÖRSKOLLÄRAR­PROGRAMMET

  • Förskollärarprogrammet på Malmö universitet omfattar 3,5 års heltidsstudier och 210 högskolepoäng.

  • Programmet rymmer en särskild musikprofil med bland annat musikdidaktik och musikskapande med barn.

  • För personer med 5 års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskola finns en flexibel variant av förskollärarutbildningen som går att kombinera med arbete.

  • Förskollärare kan även läsa vidare till magister/master inom pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik.

sv
sv