Ömsesidigt lärande i praktiken

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ger förskollärarstudenterna möjlighet att utvecklas i yrket under studietiden. Linnea Persson har tillbringat några veckor på Johanneslusts förskola, där hon och handledaren Annette Sandin lärt av varandra.

Jane, 2,5 år, har kul tillsammans med Linnea.

Sovstunden på Johanneslusts förskola är precis över när Linnea Persson kommer in i rummet. Barnen strömmar genast fram, ropar ”Nea” och ger henne massor av kramar. Efter mellanmålet spänner Linnea fast ett lakan över några leksakslådor. Barnen kryper snabbt in under lakanet tillsammans med Linnea och förskolläraren Annette Sandin. Bella, 2,5 år, och Benjamin, 3,5, bär med sig några böcker och det hela utvecklas till en spontan lek- och sagostund.

– Läsa bok, säger Puck, 2,5 år.

– Rödluvan och vargen, utropar Jane, 2,5 år, när hon ser boken som Linnea börjar läsa ur.

– Jag har fler böcker, berättar Benjamin.

Linnea går förskollärarutbildningen med musikprofil på Malmö universitet. Hon gör sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, på Johanneslusts förskola och har Annette som handledare.

– Jag lär mig mycket om mig själv och hur jag och barnen agerar i olika situationer. Det är spännande att se. Musikprofilen ger bredare perspektiv på hur man kan arbeta med musik och teater i till exempel samlingsstunder, säger Linnea och fortsätter:

– Jag fascineras över att barnen har en av- och på-knapp – plötsligt flyger kreativiteten och det kan hända vad som helst.

När Linnea tog med sig ett lakan hemifrån kom barnen på att det kunde användas som tält.

– Barnen ville att fler skulle få plats så vi spände ut lakanet och gjorde tältet större. Vi läste en bok, sjöng och hade det jättemysigt. Ett enkelt lakan förgyllde vår dag, säger Linnea och fortsätter:

– Det är stimulerande att arbeta med barn, man vet aldrig vad som ska hända. Vi byggde maracas av toalettrullar och pasta och de yngsta barnen sög på dem så de gick sönder. Plötsligt handlade det om att plocka, samla, räkna och äta av innehållet.

Utvecklas tillsammans

Annette har arbetat inom förskolan sedan 1990 och utbildade sig till handledare 2010. Hon menar att det är viktigt att uppmuntra och ge studenterna utrymme att prova sina idéer.

– Tidigare skulle studenterna bli upplärda. Nu handlar det mer om en kollegial handledning där de kommer med nya kunskaper som blir en tillgång och ett lyft för verksamheten, säger Annette och fortsätter:

– Linnea ställer krav på mig som handledare och det gör att även jag utvecklas. Jag får inblick i vad som sker på förskollärarutbildningen och tillgång till aktuell ämnesdidaktik och pedagogisk forskning. Det är inspirerande.

– Det är en bra kombination, att en oerfaren person och en erfaren möts. Mötet är intressant och kan bli inspirerande och nytänkande, säger förskollärarstudenten Linnea Persson, här tillsammans med sin handledare Annette Sandin.

Nytänkande samarbete

Under den verksamhetsförlagda utbildningen, som totalt omfattar 20 veckor fördelade på fyra perioder på någon av Malmö stads förskolor, ägnar studenten en timme varje dag åt reflektion.

– Att skriva loggbok är jätteviktigt. Det gör att studenterna kan gå tillbaka och se vilken resa de har gjort. Samtidigt som jag vägleder Linnea är det en process för oss båda. Det gäller att vi är nyfikna på hur lärandet sker och att vi är reflekterande och analyserande, säger Annette och förklarar med ett exempel:

– Miljön sägs vara ”den tredje pedagogen” och vi hade ett samtal kring barns görande och meningsskapande. Vi möblerade om och fick uppleva hur möte, kommunikation och lek förändrades. Det ledde till givande diskussioner kring vad ett rum kan bjuda in till.

– Det är en bra kombination, att en oerfaren person och en erfaren möts. Mötet är intressant och kan bli inspirerande och nytänkande, säger Linnea.

En ljus framtid

Linnea berättar att hon får en kick av att vara ute på förskolorna.

– Jag får hålla på med musik, vara kreativ, skapa, leka och vara ute och inne. Jag får göra det jag tycker är kul tillsammans med barn som är underbara. Den glädje och kärlek jag får av dem är ovärderlig, säger Linnea.

– Jag vill testa att jobba med alla åldrar och min dröm är att få följa de barnen jag har idag.

Linnea går förskollärarutbildningen med musikprofil.

sv
sv