Bli en högläsare

Jag kan komma ihåg hur det var när jag som barn fick lyssna på någon som läste högt, och hur det kunde kännas nästan magiskt. Som vuxen är det fantastiskt att se barn fångas och uppslukas i en fantasivärld när man läser tillsammans.

Språkutveckling är ett oerhört viktigt uppdrag för förskolan i Malmö stad. Här är högläsningen en viktig del. Vår egen språkkartläggning visar att vi har 120 olika språk i våra förskolor. Dessutom har vi i Sverige fem nationella minoriteter med särskilda rättigheter som vi ska tillgodose.

Böcker, högläsning och att ”badas” i språk är avgörande för framtiden.

Mångfalden berikar, men det är också en utmaning att erbjuda varje barn en språkstimulerande miljö. Forskning visar att barns ordförråd är avgörande för hur väl de klarar sig i skolan och i samhället. Böcker, högläsning och att ”badas” i språk är avgörande för framtiden.

Att läsa med barn ska vara lustfyllt, men behöver tas på allvar. Jag är stolt över hur vi medvetet och aktivt arbetar med språkutveckling i Malmö stads förskolor, och har gjort så under lång tid. I de pedagogiska teamen finns språkutvecklare, på alla förskolor finns språkombud, förskolebiblioteken har blivit många fler, Språkveckan har blivit en tradition, för att nämna några exempel.

Vi gör mycket, men behöver utvecklas och göra ännu mer.

Just nu pågår projektet Bättre språkutveckling, som framförallt siktar på kompetensutveckling för medarbetare. Du som jobbar i förskolan har ett viktigt språkligt uppdrag. Oavsett om du är en rutinerad högläsare eller om det känns nytt och ovant, vill jag uppmana dig: Läs med barnen!

Peter Lindberg, förskoledirektör i Malmö Stad

sv
sv