Fann sig själv i yrket

Att skapa trygghet i vardagen för både barn och föräldrar är en av många saker Hanna Abass uppskattar med förskoleyrket. Hon utvecklas ständigt, sedan ett år tillbaka även i rollen som språkombud.

Hur kom det sig att du valde det här yrket?

– Jag läste handel och administration på gymnasiet. När jag såsmåningom började tänka själv, när jag mognade och blev vuxen tänkte jag: vad är jag intresserad av? Då hittade jag det här yrket. Jag tycker om barn och jag har ett stort intresse för att jobba med det kompetenta barnet – att följa barnet och stimulera till lärande, att göra små barns vardag meningsfull. Jag har hittat mig själv i det här yrket.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Att trösta ett ledset barn som behöver närhet och trygghet. Att skapa trygga relationer. Jag är barnens trygga bas på förskolan. Att få föräldrarna trygga i att lämna sina barn på förskolan.

Jag får se hur barnen lär sig och utvecklas och jag får nya utmaningar varje dag.

Hur ser du att du kommer att utvecklas i din yrkesroll i framtiden?

– Man utvecklas hela tiden, speciellt med mindre barn. Barn är olika och alla har olika behov och vi försöker utforma verksamheten utifrån det. Vissa behöver särskilt stöd: de kan ha diagnoser, språksvårigheter. Varje ny grupp ger oss något nytt vi inte jobbat med tidigare.

Du är språkombud på din förskola, vad vill du göra i den rollen?

– Bidra till att vi jobbar med språket hela tiden på olika sätt. Som språkombud har jag gått på föreläsningar och workshops, träffat andra pedagoger och fått tips och idéer om hur man kan jobba i gruppen, även med barn som har språksvårigheter.

Det mesta handlar om språkutveckling genom högläsning och att använda teknik i verksamheten. Vi är sju avdelningar, så det har varit lite tufft för mig att dela med mig till alla, från och med nu kommer vi att vara ett språkombud från varje avdelning, då blir det mer utbyte.

FAKTA: Hanna Abass

Ålder: 44

Förskolekarriär: barnskötare 2002–2014, färdig förskollärare 2017. Har gått handledarutbildning under en termin och är språkombud sedan ett år tillbaka.

Arbetsplats: Haga förskola

sv
sv