Grön flagg för tredje gången

Hallå där, Lotta Angelsmark, förskollärare på Solbackens förskola som certifierats med Håll Sverige rents Grön flagg för tredje året i rad.

Hur kommer det sig att ni gör det här för tredje året i rad?

– Vi vill ju vara med och bidra till en bättre framtid för våra barn och vår planet. Vi hoppas att vårt arbete kan ge barn och vuxna ett långsiktigt engagemang för social och ekologisk hållbarhet. Grön flagg är ett bra undervisningsverktyg.

Hur har arbetet med Grön flagg påverkat den pedagogiska verksamheten?

– Det har hjälpt till att ge oss en gemensam linje. Vi är fyra förskolor som jobbar med samma rubriker men vi gör det på olika vis. Vi kopplar ihop Grön flagg med våra prioriterade mål så det har blivit som en röd tråd som knyter ihop allt.

Lotta Angelsmark

Hur har det påverkat dig i din yrkesroll?

– Jag har lärt mig mycket om hur man kan arbeta för en hållbar framtid och vikten av att ge barnen ett engagemang som gör att de växer upp och tar ansvar. Det har också utvecklat mitt sätt att arbeta med barns inflytande. Barnens röst är väldigt stark i Grön flagg. Jag märker att det smittar av sig i min profession, jag har blivit bättre på att fråga efter barnens åsikter även utanför Grön flagg.

Vad krävs för att lyckas med Grön flagg?

– Det behövs någon som brinner för det som entusiasmerar och inspirerar. Sen finns det jättemycket tips och inspiration på Håll Sverige rents hemsida. Det är viktigt att integrera Grön flagg med övrig verksamhet. I början var det svårare att få med alla på tåget, det upplevdes som extra jobb och prioriterades bort. Idag är det en naturlig del av vår undervisning. Merarbetet är en handlingsplan där man väljer teman och områden. Sen ska det samlas i en rapport när läsåret är slut. Då är det viktigt att inte en person blir ensam ansvarig, det behövs någon att bolla med.

Aulona, Elina, Svante, Edwin och Gurli från Solbackens förskola avslutar arbetet med Grön flagg med ett firande i det gröna.

FAKTA: Grön flagg

Grön flagg är ett ettårigt lärandeprogram om hållbar utveckling från stiftelsen Håll Sverige rent. Programmet består av sex steg – Grön flagg-resan:

1. Grön flagg-råd

2. Kartläggning

3. Plan

4. Genomförande

5. Utvärdering

6. Fira och inspirera

Håll Sverige rent tillhandahåller material och inspiration; förskolan planerar, genomför och dokumenterar sin egen resa.

Mer information: www.hsr.se/gronflagg

sv
sv