Lovariska sagor visar vägen

Florida Pavlovska brinner för att få fler romska barn att börja förskolan. Hennes sagostunder på romani och svenska på biblioteket i Oxie har snabbt blivit populära.

Malmö stad har en ny handlingsplan för arbetet med inkluderingen av romer i samhället. Ett av delmålen: öka andelen romska barn i förskolan. Just det arbetar Florida Pavlovska framgångsrikt med i Oxie – helt på eget initiativ.

– För romska barn är förskolans undervisning, värdegrund och sociala sammanhang en tidig och viktig väg in i det svenska samhället. För barn som kanske inte har så mycket svenska med sig hemifrån gör det mycket att dagligen få umgås med andra barn och vuxna. Inte minst har de lättare att komma in i förskoleklass och skola sedan, säger Florida.

Förskolan inte lika självklar

Hon vet vad hon talar om. Florida är själv rom. Hon gick själv i förskolan. Hon är själv förälder. Och hon arbetar själv i förskolan sedan 18 års ålder, för närvarande på Linbärets förskola.

– Allt fler romska föräldrar låter sina barn gå i förskolan, men det är inte lika självklart som i de flesta vanliga svenska familjer. Fortfarande blir ganska många barn hemma fram till skolåldern.

Däremot inte så många just i Oxie. Florida gör nämligen sedan många år allt hon kan för att övertyga romska föräldrar i hennes närhet att ge förskolan en chans. Och hon vinner allt större gehör.

– Jag vill vara en bro mellan förskolan och romerna här i Oxie. Jag tror att många lyssnar en extra gång på mig eftersom jag både arbetar i förskolan och är rom.

Florida Pavlovskas sagostunder på romani och svenska på biblioteket i Oxie har snabbt blivit populära bland romska barnfamiljer.

Böcker fulla av lappar

Florida har hittat ett nytt sätt för romska barn och föräldrar och svensk och romsk kultur och litteratur att mötas. Tillsammans med biblioteket i Oxie anordnar hon sagostunder med jämna mellanrum.

– Jag läser på både romani och svenska, vi pysslar tillsammans med anknytning till boken, och avslutar med fika. För varje gång har fler och fler kommit, även äldre barn, senast var vi över trettio stycken.

Romani är alla romers språk, men har dialekter som är mycket olika. Många av Malmös mellan tio och tolv tusen romer talar dialekten lovari. Böcker på romani på bibliotek, skolor och förskolor är ofta skrivna på andra dialekter.

– Jag har fått översätta själv till sagostunderna. Mina böcker är fulla av lappar! Vi behöver fler barnböcker på lovari i Malmö.

Fler böcker kan det nog bli. Förskoleförvaltningen vill sprida idén med romani-svenska sagostunder till andra delar av Malmö. Fortsättning följer.

FAKTA: Handlingsplan för romer

Malmö stads handlingsplan för romer ska öka deltagande och inflytande för den romska befolkningen i Malmö. Några exempel på delmål och insatser för förskoleförvaltningen:

  • Bidra till att antalet anställda med romsk språklig kompetens inom förskolor i Malmö ökar.

  • Uppsökande arbete för att öka andelen romska barn i förskolan.

  • Öka kunskap om och förståelse för romsksvensk historia, romska livsvillkor, minoritetslagstiftningen och RIKC:s uppdrag bland de anställda i förskoleförvaltningen.

    RIKC står för Romskt Informations- och Kunskapscenter i Malmö.

    Handlingsplanen finns att läsa på www.malmo.se, sök på RIKC.

sv
sv