Öppen dörr till förskolan

I öppna förskolan lär barn och föräldrar känna förskolemiljön tillsammans. Den pedagogiska verksamheten följer läroplanen på samma sätt som i förskolan.

Sesams öppna förskola är en del av familjecentralen Sesam som i början av sommaren flyttade in i nya fräscha lokaler. Här huserar de tillsammans med socialrådgivning, barnhälsovård och barnmorskemottagning.

Pedagogisk verksamhet

Till den öppna förskolan kommer barnen tillsammans med sina föräldrar och här erbjuds pedagogisk verksamhet för barn i olika åldrar. Ett exempel är läsfrämjande aktiviteter. Genom pedagogiska miljöer görs böcker synliga och tillgängliga, även för de minsta barnen.

Liselott Malik är förskollärare på Sesams öppna förskola sedan snart fem år.

– Vi har skapat ett projektbaserat arbetssätt som utgår från en bok. Barnen tittar på bilderna, lyssnar på sagan, sjunger om boken på sångstunden och uttrycker den genom skapande i ateljén. Projektet väcker nyfikenhet och är utvecklande, och vi ser att barnen tycker det är roligt.

– Vi har även ett Instagram-konto tillsammans med familjecentralen där vi bland annat genomför sång- och sagostunder. Det är ett sätt att nå barnfamiljer och hålla kontakten med dem.

Nya kontakter

I öppna förskolan tar barn och föräldrar del av en förskoleverksamhet som på många sätt liknar den vanliga förskolans. Det är också en plats för nya kontakter.

– Familjer möts, skapar nätverk och lär av varandra, säger Liselott och fortsätter:

– Vi pratar om vikten av att vara närvarande med sitt barn och lära sig svenska för att kunna vara närvarande i barnets utveckling från start. Om barn behöver extra stöd kan vi ta hjälp med valet av förskola av specialpedagogiska teamet för anpassat stöd.

Vi jobbar för förståelsen kring barns tidiga behov och lärande.

Tryggare förskolestart

Öppna förskolan arbetar med två utvecklingsområden: Arena för integration och språkstöd samt Fler barn i förskolan. Det görs exempelvis förskolebesök tillsammans med familjer, och förskollärare besöker öppna förskolan för att berätta om verksamheten.

– Vi jobbar för förståelsen kring barns tidiga behov och lärande. Barnen utvecklas i verksamheten med närvarande föräldrar, säger Liselott.

Läsning, lek och skapande

Liselotts kollega Pernilla Håkansson, pedagog, har utsetts till så kallad läslots i ett projekt initierat av pedagogiska utvecklingsteamet. Det har blivit ett lyft för hela verksamheten och gör att de pedagogiska miljöerna utvecklas för att få in mer lek och språk. Även samarbetet med biblioteket har utvecklats, bland annat genom öppna förskolans besök med familjer.

– Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah från pedagogiska utvecklingsteamet är fantastiska inspirationskällor. De har hjälpt oss att knyta ihop läsningen med lek, skapande och drama i miljöerna, och göra föräldrar mer engagerade i barnens möte med böckernas värld. Vi har även fått material till vår läs- och skrivhörna genom läslotsprojektet, och har gjort en extra hörna för barn under ett år där de kan rita med tjocka pennor och leka med stora bokstäver, säger Liselott och fortsätter:

– Vi jobbar mycket med att inspirera vårdnadshavarna till tidig läsning och för att de ska få in leken i vardagen. Det gör vi exempelvis genom tittut-lekar. Knacka på av Anna-Clara Tidholm är ett bra exempel på en bok som knyter ihop läsning och lek.

Liselott Malik är förskollärare på Sesams öppna förskola.

Följer läroplanen

Läroplanen är en viktig grund för öppna förskolan, och dokumentation är en del av den.

– Slingan är ett bra reflektionsverktyg där vi lägger in texter och bilder. Det är samma verktyg som används av förskolan och har blivit till stor nytta för den dagliga dokumentationen och till underlag för våra kvalitetsrapporter, säger Liselott och fortsätter:

– Vi inkluderar även läroplanens innehåll genom att anpassa verksamheten och ge utmaningar för barn under ett år. Det är intressant och viktigt att nå dem så tidigt som möjligt.

sv
sv