Duon som får språket att lyfta

Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah är eldsjälarna som inspirerar till språkutveckling. Nu fördjupar de högläsningen med hjälp av läslotsar och en stor portion fantasi.

Under de senaste fem åren har specialpedagogerna Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah från pedagogiska utvecklingsteamet inspirerat till läsfrämjande insatser för den tidiga språkutvecklingen på Malmö stads förskolor. De har sökt och fått stöd från Kulturrådet för att förverkliga sina idéer. Projektet Läslotsar i förskolan som startade 2019 är en förlängning av arbetet med högläsning.

– Vi har valt högläsning som grund, vi vet vad det kan ge barn i deras tidiga språkutveckling, de får bland annat det nyanserade språket och omvärldskunskapen. Vi vill motivera till att läsa med barn, inte för, och lyfter in det estetiska för att engagera ännu fler. Vi jobbar mycket med drama och gestaltning utifrån en karaktär eller miljö, och musik för att förstärka upplevelsen, säger Malin.

Specialpedagogerna Malin Bejram Ellström och Hanan Qadan Rababah från pedagogiska utvecklingsteamet.

Fördjupad högläsning ger effekt

En djupdykning i forskningen och i specialpedagogernas mångåriga erfarenhet inom förskola och skola visar vilka insatser som gör skillnad för språkutvecklingen.

– Där ser vi tydligt att fördjupad högläsning ger mest effekt. Jag har även mött förskolor som erbjudit tidig läsning, det ger positiva följdeffekter som att kunna reflektera kring innehåll och hitta intressen via läsningen. Vårdnadshavares engagemang är en bra sidoeffekt, högläsning hemma 10–20 minuter per dag gör stor skillnad, säger Hanan.

Idéer sprids vidare

Genom läslotsprojektet har Hanan och Malin tagit högläsningen ett steg längre. Hittills har 14 pedagoger utbildats till läslotsar som fått introduktion, inspirationsmaterial och kompetensutveckling. Läslotsgruppen har två till tre gemensamma träffar per termin för att inspireras och dela erfarenheter. Ibland bjuds externa inspiratörer in. Mellan de gemensamma träffarna kommer Hanan och Malin ut och handleder läslotsarna efter deras specifika behov.

– Vi vill sprida arbetet genom att inspirera pedagogerna som vill fördjupa sig så att fler barn får ta del av högläsningens möjligheter. När vi ser vad det ger barnen vill vi bara fortsätta, säger Hanan.

Inspirationsverktyg i vardagen

Varje läslots får en ryggsäck som innehåller en pärm fylld med inspiration, böcker, musikinstrumentet kalimba och en glittrig sagofilt. Hanan och Malin besöker Ulricedals förskola som utgår från boken Mirabell och Astrakan av Annika Thor och Maria Jönsson.

– Via böckerna träder barnen in i olika miljöer, och upplevelsen kan förstärkas genom att lägga till rollekskläder, musik och bilder, säger Hanan.

– Ett exempel är att ställa frågor med utgångspunkt från sagofigurerna. Vad kan Mirabell och Astrakan göra mer än att gunga? Vem möter de på lekplatsen? På så sätt kan barnen skapa egna berättelser utifrån boken, säger Malin och fortsätter:

– Tillsammans med läslotsarna skapas nya sätt att läsa som sedan sprids vidare inom förskolan.

Många fördelar

Läslotsen Indira Prlja på Ulricedals förskola ser många fördelar med projektet.

– Barnen får något mycket mer utöver det grundläggande lärandet, högläsningen kryddar livet och vardagen med fantasi, säger hon.

– Projektet är inkluderande. Det märks tydligt att vi får fler barn med oss på högläsningen.

sv
sv