När inne blev ute

Lek och lärande fungerar lika bra ute som inne på Smörblommans förskola. Oavsett väder. Framgångsfaktorn är struktur och tydligt avgränsade stationer.

Pandemin har gjort att många förskolor fått styra över mer av verksamheten till utomhusmiljöer än tidigare. På Smörblommans förskola har man haft uteverksamhet i drygt tre år, och här finns kunskap att hämta. En lärdom är att tydliga och avgränsade ytor fungerar bäst. På Smörblommans utegård finns bland annat en berättarhörna med böcker, en ateljé, en hinderbana, stationer för musikskapande och lek med bokstäver.

– Det ska vara intressant, lockande och lärorikt. Stationer avskärmar och är tydliga för barnen. När vi har planerad undervisning samlas vi ofta på en markerad plats, exempelvis en filt, säger Mladenka Stoyanova.

Utomhusateljén lockar. Nella är uppslukad av målandet och har svårt att slita sig trots att kompisarna gått vidare till en annan station.

Välstrukturerat arbetssätt

En kärra och några begagnade vagnar från matsalen används för att lasta och förflytta sakerna. Regnar det läggs filtar, böcker, lärplattor och mikroskop i genomskinliga plastlådor. Annars går det mesta att tvätta och torka av. Förskolan preparerar minst tre till fyra stationer varje dag.

– Att vi förbereder inbjudande miljöer bidrar till en smidig övergång från inne till ute. Antalet stationer anpassas efter antal barn och pedagoger, säger Merjem Salkic.

Noor går till stationen för rollekar och väljer ut en kostym. Merjem Salkic hjälper till.

Projekterande och utforskande

Barnen på Delfinen är ett till tre år och har ”lasta” som projekt medan barnen på Hajen, tre till fem år, har valt att fokusera på insekter. Nu samarbetar barnen genom att lasta och frakta insekter i olika fordon.

– Vi försöker anpassa våra projekt så att de kan fungera tillsammans. Vi såg att barnen staplade trummor, bokstäver och lastade nypon, kastanjer och löv. Det gjorde att vi utvecklade projektet och beställde fler skottkärror och lastbilar. Vi har även fokus på språket och implementerar det i alla stationer, säger Merjem.

– Våra barn fascinerades av fjärilar, så vi beställde fjärilslarver för att följa utvecklingen från larv till puppa och senare en flygfärdig fjäril. Barnen röstade fram att vi skulle ta bussen till Bokträdgården utanför Torup och släppa fjärilarna fria, så då gjorde vi det. Nu lastar barnen insekter och annat på bussar och leker att de ska åka och besöka fjärilarna, säger Ivanka Ninmark.

Stora och små barn leker och lär tillsammans på gården.

Inspirerar andra förskolor

Mladenka, Merjem och Ivankas entusiasm för utemiljöerna märks tydligt. När det inte är pandemitider tar de gärna emot andra förskolor för att inspirera och sprida arbetssättet.

– Vi strävar efter att barnen ska ha roligt, då kommer lärandet på djupet, säger Ivanka.

– Glädje är viktigast för oss alla. Lek och lärande fungerar när man känner trygghet och tillit, säger Merjem.

Adam, 4 år, gillar hinderbanan.

Ladda utemiljön!

01

Skapa avgränsade stationer.

02

Tänk på arbetsmiljön: använd vagnar för att flytta material.

03

Kombinera tåliga material med naturens egna: kottar, löv, nypon,kastanjer m.m.

04

Plastbackar skyddar regnkänsliga saker som lärplattor.

Plastbackar skyddar regnkänsliga saker.

Vill du veta mer om arbetssättet? Kontakta Matilda Rue på Smörblommans förskola: matilda.rue@malmo.se, 073-851 24 48. Se fler utemiljöer på instagram: @forskolor_a4

sv
sv