Ställa in? Nej, ställa om!

Nytt fokus på utepedagogik och digitala möten. BDU-fortbildningen har ställt om istället för att ställa in och fortsätter även under pandemin.

Det var dock långt ifrån självklart när coronaviruset på allvar satte klorna i samhället för lite mer än ett år sedan.

– Själv var jag övertygad om att vi skulle tappa alltför mycket kvalitet om vi gjorde fortbildningen digital. Först sköt vi fram vårens återstående kurstillfällen till juni, då vi hoppades att pandemin skulle vara över. Men så blev det ju inte…

Det säger Maysam Abbas, en av de pedagogiska utvecklare som håller i förskoleförvaltningens stora fortbildning Barns delaktighet och utforskande (BDU).

Att utforska träd i Heleneholmsparken har blivit en lyckad ingång i BDU-fortbildningen för Maysam Abbas och kursdeltagarna.

Wow-känsla i parken

Nej, så blev det inte. Kursledarna fick tänka om och flytta upplägget till höstterminen. Nytt fokus blev utepedagogik under temat Barns relation till en plats, och höstens två första workshoppar hölls utomhus.

– Då kunde vi fortfarande ses och ge pedagogerna en wow-känsla för det projekterande arbetssättet, som är en så viktig del av BDU. Vi har till exempel träffats i Heleneholmsparken för att med boken Malmös träd som utgångspunkt undersöka en plats – först med alla sinnen, sedan med olika estetiska uttryckssätt.

Hittade digitala fördelar

Höstens tredje och fjärde kurstillfälle fick däremot bli helt digitala på grund av pandemins andra våg. Erfarenheterna är blandade, men övervägande positiva.

– Vi tappar workshopparnas dynamik när deltagarna inte kan utforska tillsammans på plats, det är en stor nackdel. Samtidigt har vi upptäckt flera fördelar. Våra föreläsningar till exempel: i stället för att hålla dem för en grupp har vi spelat in dem och delat digitalt. Då kan deltagarna lättare repetera och dela med sig av innehållet till sina kollegor, säger Maysam.

– Sedan har vi alla blivit jätteduktiga på att använda precis alla funktioner i Teams. Och med kreativa appar som till exempel Bookcreator och Garageband har vi fått mer digital teknik med i ryggsäcken.

Fakta: BDU-fortbildningen går vidare

Barns delaktighet och utforskande – att få syn på, uppskatta och utmana barns processer och tankar. Det är namnet på den stora fortbildningsinsats som förskoleförvaltningen startade hösten 2017. BDU består av nio kurstillfällen över två terminer, och ges till minst två pedagoger i varje arbetslag från varje förskola i Malmö.

sv
sv