Stöd för några är bra för alla

Att i förväg få veta vad som snart ska hända, och att få se det på bild. Det gör stor skillnad för ett barn på Tornfalkens förskola – och gör samtidigt dagens övergångar lättare för alla.

I slutet av morgonsamlingen med sång och fruktstund visar Lan Chen bland annat ett foto från förskolans gård för Lamia och de andra barnen och berättar att det snart är dags att gå ut.

Gräsanden 2 heter en av de sju avdelningarna på Tornfalkens förskola på Söderkulla. Där har pedagogerna sedan i höstas arbetat mycket med att göra förskoledagens olika övergångar lättare för barnen, som är mellan ett och tre år gamla. Utgångspunkten har varit ett av barnens behov av särskilt stöd.

– För det här barnet var det svårt att avbryta en aktivitet för att gå över till en annan, framför allt från lek till påklädning innan vi går ut eller när vi sätter oss till bords för att äta. Vi märkte att språket inte räckte till för att berätta och göra barnet redo, säger Lan Chen, en av två förskollärare på avdelningen.

– Snart ska vi gå in, och sedan äter vi lunch. Andrew, Lamia och de andra barnen är ute en stund till men förbereds i god tid för nästa övergång.

Förbereda och anpassa

Hon och hennes kollegor Emma Nilsson och Maimunah Shaban vände sig till Magdalena Al-Fattal, en av förskoleområdets specialpedagoger, för handledning. De fick tre huvudsakliga råd: förbered övergångarna mer för hela barngruppen, prova bildstöd som alternativ till det talade språket och gör särskilda anpassningar för det aktuella barnet.

– När jag föreslår särskilda anpassningar kommer ibland en diskussion om rättvisa upp. Men rättvisa är inte att alla barn alltid får samma. Rättvisa är att alla barn inkluderas och får de förutsättningar de behöver för att utvecklas, säger Magdalena.

– Det här barnet ville ha en favoritleksak med sig till matbordet. Det får barnen egentligen inte, men här blev det nyckeln till den ofta svåra övergången mellan lek och lunch och till att delta i måltiden med de andra.

Övergången från fri lek till matbordets fokus är en av förskoledagens största, och inte alltid så lätt. För något barn kan en kort lugn stund för sig själv vara det som behövs för att klara den, för någon annan att få ta med en leksak till bordet. Ronza och Andrew har hittat både aptit och matro.

Bildpärmar utvecklar språket

Nu har pedagogerna på Gräsanden 2 för vana att med hjälp av både språk och bilder berätta för barnen om vilka de viktigaste hållpunkterna under dagen är. Inför varje övergång får barnen i god tid veta vad som ska hända härnäst.

– Vad ska vi göra sen då? Titta här: snart ska vi jobba med lera, kul eller hur? Och efter det ska vi gå ut, se här, säger Lan Chen i slutet av morgonsamlingen och visar först ett foto på modellera, sedan ett foto på lekplatsen ute på gården.

Det bildstöd som gruppen använder mest är små ringpärmar med laminerade foton. En pärm visar olika aktiviteter, en annan olika sorters mat.

– Vi har alltid pärmarna nära till hands, och barnen tycker om att bläddra i dem själva, visa och pröva olika ord, säger Lan.

– Övergångarna flyter på mycket bättre nu, för hela gruppen, det är stor skillnad. Vi har många barn med annat modersmål än svenska, och med bildstödet får de bättre möjlighet att utveckla sitt språk.

Olika bildstöd fungerar olika bra för olika barngrupper. Hos treåringarna på Gräsanden 2 är de små ringpärmarna med laminerade foton på aktiviteter och föremål både effektivast och populärast.

sv
sv