Trygghet och tydlighet

Emma Petersson är förskolläraren som brinner för ledarskap och alla förskollärares arbetsvillkor och kompetensutveckling.

Emma klev direkt in i förskolans värld efter gymnasiet. Ett tillfälligt stopp för att tjäna ihop lite pengar på väg ut i den stora världen. Men mötet med barnen, och ett fint mottagande av inspirerande pedagoger gjorde att något fastnade. När det så småningom blev dags att studera var det förskolläraryrket som lockade mest.

Idag engagerar hon sig i hur förskollärares arbetsvillkor kan förbättras och hur deras kompetens kan stärkas, bland annat i arbetsgruppen Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor. Att utveckla det egna ledarskapet är också en viktig del.

Hur är du som förskollärare?

– Jag är trygg i min roll. Jag är nyfiken, intresserad och gärna delaktig i barnens lekar. Framförallt är jag tydlig i relation till både kollegor och barn. Det är viktigt att alla vet vad de kan förvänta sig av mig. För barnen blir det en trygghet i vardagen.

Hur har förskollärarens roll förändrats under din tid i yrket?

– På min första arbetsplats var vi sex förskollärare och en barnskötare. Jag fick växa in i min roll i lugn och ro i samspel med andra och med stöd av mer erfarna förskollärare. Idag är man som nyutexaminerad ofta ensam förskollärare på en avdelning. Det kan kännas skrämmande. Ett sätt att lösa det är att inte vara så låst vid organiseringen kring avdelningar utan istället tänka yrkesroller. Man har en förskollärargrupp där alla har inblick i varandras avdelningar, det är en skön känsla som ny. Jag är själv på min avdelning, men de andra finns i huset och är insatta i vad jag gör.

Vad förväntar du dig av ditt yrkesliv framöver?

– Jag känner att det är dags för en ny utmaning nu och har bestämt mig för att söka in till specialpedagogprogrammet till hösten. Jag kommer läsa på helfart för att verkligen kunna fokusera på studierna men min förhoppning är att kunna gå in och arbeta ibland.

Emma Petersson, förskollärare

Fakta: Emma Petersson


Ålder: 35

Förskolekarriär: förskollärarexamen 2011, första arbetet på Djupadals förskola. Ingår i arbetsgruppen Organisering för förskollärares kompetens och arbetsvillkor.

Arbetsplats: Sånglärkans förskola

sv
sv