Vem är arg?

På Valdemarsro förskola arbetar man mycket med digital kompetens och även de yngsta barnen har tillgång till och möjlighet att utforska den digitala tekniken.

Just nu är det känslor som står i fokus för 1–3-åringarna på avdelningen där förskollärare Ida Henriksson arbetar. Tack vare tillgång till olika sätt att uttrycka sig har man kunnat observera hur lärande och meningsskapande uppstår hos barnen. Inte minst då det gäller användandet av digital teknik.

– Barnen vet att den finns där och de väljer att använda den på olika sätt. Det kan vara för att utforska något innehåll eller själva tekniken som sådan: hur man gör när man kopplar ihop projektor och ipad till exempel.

Igenkänningen och engagemanget för de välkända figurerna i Vem är arg är påtagligt hos barnen. – Jaa, ropar Fey, och spricker upp med hela ansiktet när hon ser katten. Leandra hakar på.

Dramatisering

Med utgångspunkt i Stina Wirséns bok Vem är arg har barngruppen utforskat ämnet känslor. Att det blev just den boken är ett resultat av barnens respons. Personalen valde ut ett antal böcker för högläsning, läste dem högt om och om igen och det stod snart klart att det var Vem är arg som skulle bli tema för en tid framöver.

För att barnen skulle få så många möjligheter som möjligt att själva utforska ämnet, skapa mening och lära sig nya saker, ställde Ida och hennes kollegor flera olika uttryckssätt till de små barnens förfogande. De var också själva aktiva och vägledande i själva utforskandet. Bilder ur boken fotograferades och projicerades på väggen. Det blev tre gånger två meter stora bilder och nu kunde barnen ”gå in i” berättelsen och bli en del av den.

– Vi satte på oss flera glasögon och utforskade känsloaspekten. Tror ni att det gör ont på nallen? Hur känns det i kroppen - kan vi uttrycka det fysiskt? Ja, vi kan dramatisera! Jag och min lärarstudent var figurerna och gjorde en teater av boken. Det var väldigt stort igenkännande, barnen kom fram och klappade oss på kinden när vi var ledsna.

Vem är arg? Fey och Leandra visar hur det känns och ser ut när någon är arg.

Digital berättelse

För att barnen själva skulle få möjlighet att arbeta digitalt med berättelsen lade man in bilder ur den i appen Shutterpics där bilderna kan animeras.

– Vi spelade in barnen, hur de med kroppen reagerade som ledsen, arg, ont i huvudet - de gjorde hela sagan. Sen klippte jag ihop det i Imovie med deras röster. Det är jättefascinerande att titta på tycker de. De visade tydligt med sitt kroppsspråk att de verkligen kände och att de förstod berättelsen med början, mitt och slut.

I speglarna ser barnen hur ansiktet förändras med känslouttrycken.

Upptäckte känslor

Ida och hennes kollegor upplever arbetet med boken som djupt meningsskapande för barnen. Nu reagerar de på ett nytt sätt när någon är ledsen på förskolan. De kan genast säga ”ledsen” och skyndar ofta till för att trösta.

– Det här är ganska imponerande när man har med tvååringar att göra. Och genom att bekräfta barnens egna känslor lär vi dem också integritet, det är viktigt och också en del av värdegrundsarbetet.

sv
sv