Vi ska börja skolan!

En välplanerad övergång mellan förskola och grundskola är viktig för barns lärande och utveckling. Mellanbäcks förskola och Kroksbäcksskolan har ett väl inarbetat samarbete som bidrar till en trygg skolstart.

Manassa, Ali och Amina är förväntansfulla inför skolstarten.

Allting skall bli kul. /Manassa 5 år


Det är samling på Mellanbäcks förskola. Utanför skiner solen på snö och is. Fyra barn som ska börja på Kroksbäcksskolan till hösten sitter på golvet. De pratar med Marianne Nexing om skolstarten och hon visar bilder på skolgården, ingången, biblioteket, matsalen och klassrummet.

– Varje gång jag är med och hämtar min bror så går jag där, säger Amina, 5, och pekar på skolgården.

– Där är matplatsen, säger Osman, 6 år.

– Det där är lekplatsen – där får man gå ut och vara vild. Där är bokrummet, säger Ali, 6 år.

– Ja, skolan har bibliotek precis som vi, säger Marianne.

Marianne och barnen jämför förskolans regler med skolans värdegrund, så som att vara vänliga, lyssna på och hjälpa varandra. – Och vara vänner, tillägger Ali.

Barnen är förväntansfulla

Efter samlingen går gruppen till skolgården som ligger en kort promenad från förskolan. Ali pekar ut var han bor och berättar att han kommer att gå över bron för att komma till skolan.

– Det ska bli roligt att få många nya böcker att titta i och läsa, säger Ali.

– Det ska bli kul att få nya vänner, säger Amina.

– Allting ska bli kul, säger Manassa, 5 år.

– Jag ser fram emot att skriva, säger Osman.

– Allt ni säger är viktigt, och det kommer att hända på skolan. Ni kommer att få nya kompisar och får läsa och skriva varje dag, säger Marianne.

Barnen funderar på frågan om de känner oro inför skolan men alla kommer fram till samma svar – nej, inte alls.

Det ska bli kul att få nya vänner. /Amina, 5 år


Gott samarbete avgörande

För att barnen ska få bästa möjliga förutsättningar finns det gemensamma riktlinjer och rutiner för samverkan och övergångar framtagna av förskole- och grundskoleförvaltningen. Mellanbäcks förskola som sedan flera år jobbar skolförberedande har ett nära samarbete med Kroksbäcksskolan.

– Hela året är en förberedelse. Riktlinjerna underlättar och vi börjar hösten med att lägga upp en plan för hur vi ska samarbeta, säger Livija Grebovic.

– Vi börjar tidigt med att ge barnen skrivböcker så att de blir bekanta med lekskrivandet. Siffror, bokstäver, form, färger och konstruktioner – allt bygger på att förbereda dem. De här barnen älskar faktaböcker. Läslyftet har gjort att de vet lite om mycket, säger Marianne.

Det skall bli roligt att få många nya böcker att titta i och läsa. / Ali, 6 år

Stöd till barn och föräldrar

Förskolan är lyhörd för barnens och föräldrarnas olika behov och sätter in stöd där det behövs.

– Språket är en kritisk punkt för många föräldrar. Därför bjuder vi in dem och visar hur de ska gå tillväga med skolvalet, säger Marianne.

– För barn med behov av särskilt stöd har vi överlämningskonferenser där pedagoger, rektorer, specialpedagoger, föräldrar och eventuell tolk deltar. Det är väl fungerande möten där man berättar om skolans värld så att familjen kan känna sig trygg när barnet börjar skolan. Vi har haft förlängd kontakt kring vissa barn och familjer som behöver längre anpassning, allt för att skolstarten ska bli så bra som möjligt, säger Livija.

Nu går vi till skolan!

Ur lärarens perspektiv

Anna Schylander är lärare på Kroksbäcksskolan.

Hur viktigt är samarbetet mellan förskola och skola?

– Det är otroligt viktigt att vi jobbar för samma sak. Vi får reda på hur förskolan jobbar generellt och på individnivå och det bidrar till att vi får ihop vår verksamhet på bästa vis. Vi kartlägger färdigheter inom matematik och språk och behöver den information som förskolan ger oss. Det är mycket av vårt arbete som förenar, som det språkutvecklande spåret, vi har bara lite olika ingångar till ämnet.

Ge exempel på kunskapsutbytet mellan förskolan och skolan!

– Förskolan får inspiration kring vårt arbete med genrepedagogik och ser hur vi jobbar med lässtrategier. Vi får ta del av förskolans arbete kring exempelvis lärmiljöer. Livija har berättat om förskolans läsprojekt och transspråkande som handlar om att vi ska använda alla våra språk, vilket är ett av våra utvecklingsområden.

Bakom Manassa står Amina, Osman och Ali. Tillsammans besöker de Kroksbäcksskolan som de kommer att tillhöra till hösten.

FAKTA: Från förskola till skola

Förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen har sedan flera år tillbaka gemensamma riktlinjer och rutiner för samverkan och övergångar. I underlaget finns bland annat utdrag ur Lpfö 18 och Lgr 11 vad gäller övergång och samverkan, tidplaner för samarbete i kluster och för övergången för det enskilda barnet.

sv
sv