Den stora förskolan med fokus på det lilla

Struktur och samarbete är avgörande för Malmös största förskola. Många utrymmen gör att barnen kan delas in i smågrupper utifrån behov. Flerspråkiga språk- och teaterstunder samlar barn från hela förskolan.

Rönneholm – Malmös största förskola – öppnade i oktober 2020. Förskolan är byggd i tre plan och indelad i fem kluster utmärkta med fem färger: gul, grön, blå, violett och orange. Varje kluster har tre avdelningar som på förskolan kallas hemvister, med i genomsnitt tre pedagoger. I dag går det 242 barn på förskolan.

Förste förskollärare Lotta Jordy Hofmann rustar Knut, 3, inför målarstunden.

DELAR IN I SMÅGRUPPER

Varje hemvist har kök, toalett, skötrum, ett mindre och ett större rum. Alla har tillgång till de gemensamma rummen som snickeriverkstad, ateljéer, bibliotek och rum för musik och rörelse med bland annat klättervägg och rutschkana.
– På varje hemvist känner alla vuxna och barn varandra. Vi delar ofta upp hemvisten så att en del barn är ute och några inne i våra olika miljöer. Det känns aldrig som att vi är många eftersom vi har ett stort antal utrymmen att välja mellan, säger förste förskollärare Lotta Jordy Hofmann.
I ett av flera ateljérum tillverkar Mathilda, 2, och Elvin, 3, pumpor tillsammans med barnskötare Janet Mite Rivadeneira. Senare kommer barnen att plantera pumpakärnor.
– Titta en pumpa! Den ska jag måla i morgon, säger Elvin.
– Vilka färger har vi här och vad händer om vi blandar dem, undrar Janet.
– Gul och röd blir orange, förklarar Mathilda.

Lova, 2, tillverkar en fågelholk i ateljén.

UTEMILJÖN ÖPPEN FÖR ALLA BARN

På taket till förskolan finns en stor terrass med pergola, bänkar och odlingslådor. Här kan barnen inta mellanmål under bar himmel. Plexiglas gör att de kan se ut över förskolans stora lummiga gård med gungor, cykelbanor, sandlådor, bollplaner och ytor för balansgång. Gården är öppen och samtidigt indelad i zoner. Personalen har tydliga ansvarsområden i de olika zonerna och barnen har möjlighet att röra sig fritt var de vill.
– Alla barn är allas barn när vi är ute på gården, även om de har olika färg på sina västar som tydligt visar vilken hemvist och kluster de tillhör. Det krävs mer av personalen men vår strategi fungerar väldigt bra. Vi märker att det blir färre konflikter när barnen får tillgång till olika aktiviteter, det gör också att de lär sig mer, säger Lotta.

Smahane Stitou stöttar Mayan, 5, i leken. Smahane håller också i förskolans språk- och teaterstunder som är öppna för förskolans alla barn.

STYRKA I STORLEKEN

En stor förskola med många utrymmen ger flera fördelar.
– Det gör att vi kan ta hänsyn till gruppsammansättningen. Det finns utrymme att dela in barnen i små grupper utefter deras behov. Och det bidrar till att de känner sig trygga och sedda, säger Lotta.
Rönneholm jobbar bland annat med läslyftet, och flerspråkighet är ett av förskolans fokusområden. Barnskötare Smahane Stitou håller i språk- och teaterstunder. Vid de tillfällena är alla barn på förskolan som vill, välkomna.

Elvin, 3, fixar pumpor inför Halloween.

GEMENSAM VÄRDEGRUND

Rönneholm har arbetat fram ett gemensamt förhållningssätt. Syftet är att ge barnen ett likvärdigt bemötande, exempelvis vid måltidssituationer och utevistelser.
Personal och barn på den nya förskolan har tidigare tillhört förskolorna: Stensjön, gamla Rönneholm och Bellevue. I förskoleområdet ingår även Gyllebo förskola.
– Vi tar det bästa från de olika förskolorna och skapar en gemensam kultur. Med 15 arbetslag och över 50 medarbetare blir det ett sätt att nå konsensus. Det underlättar även för vikarier, bemanningsteam och nya medarbetare, säger Lotta och fortsätter:
– Barns delaktighet och inflytande är ständigt närvarande. Arbetet syftar till en gemensam samsyn och säkerhet för barnen, med så få regler som möjligt. Att skapa en gemensam värdegrund och ett gemensamt bemötande tar tid och vi är inne i många olika processer, men det är oerhört spännande och lärorikt. 

Filippa, 3, i farten med limpistolen under överinseende av förskollärare Altijana Omerkadic Hasanbegovic och Lova, 2.

sv
sv