Digital kompetens i barnens värld

Digitalt meningsskapande som ett sätt att stärka barns utveckling och lärande. Anna-Lena Godhe forskar kring ämnet och ger exempel på hur det kan se ut i vardagen.

Anna-Lena Godhe projektleder Skolors och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken – ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. Under de två första åren arbetar hon som vetenskaplig utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration Malmö. Det tredje året är hon tillbaka på Malmö universitetet där hon arbetar som docent. Under läsåret gör hon fallstudier på utvalda förskolor, grund- och gymnasieskolor i Malmö.
– Jag ställer inledningsvis frågor till pedagogerna som får igång tankar och idéer kring det här området. Oftast arbetar de redan med digitalt meningsskapande utan att tänka på det, säger hon.

Jag ställer inledningsvis frågor till pedagogerna som får igång tankar och idéer kring det här området. Oftast arbetar de redan med digitalt meningsskapande utan att tänka på det.

BYGGER PÅ SAMVERKAN

Anna-Lena har ett intresse för att vara nära praktiken och utforska verksamheten tillsammans med pedagogerna.
– Då kan jag exempelvis filma eller fånga upp ljud och analysera aktiviteten på ett annat vis än vad pedagogerna själva har möjlighet att göra. På så sätt kan jag göra skillnad, säger hon och fortsätter:
– Projektet har fokus på samverkan. Det finns en positiv anda i förskolan och jag upplever ett intresse för att utforska ämnet vidare. Genom analyser av materialet jag samlar in hoppas jag kunna hjälpa verksamheterna att ta nästa steg i utvecklingen.

FÖRDELAR MED DET DIGITALA

Skogen eller rymden projicerad på en vägg som ger barnen en känsla av att vara där, mikroskopägg som gör att barnen kan se detaljer i naturen, på kroppen och på sina kläder. Det är några exempel på digitalt meningsskapande i förskolans värld.
– Jag ser det digitala som ett material bland andra, som lera och krita. Mikroskopägg bidrar exempelvis till något som barnen annars inte skulle kunna se, som man kan fånga upp och jobba vidare med, säger Anna-Lena.

Anna-Lena Godhe har doktorerat i Tillämpad Informationsteknologi med inriktning mot Utbildningsvetenskap.

KÄLLKRITISKT TÄNKANDE

En del förskolor tar bilder när barnen är ute och leker och använder appar för att lägga in dinosaurier eller monster i bilden.
– Sedan diskuterar pedagogerna och barnen om det här är sant. Var det verkligen ett monster där? Det blir ett sätt att arbeta källkritiskt med yngre barn, säger Anna-Lena.
Digitalt meningsskapande som ett sätt att stärka barns utveckling och lärande. Anna-Lena Godhe forskar kring ämnet och ger exempel på hur det kan se ut i vardagen.

sv
sv