Frihet och utveckling

Oscar Ahlqvist Friis skulle bli musiklärare. Men en praktikperiod på förskola ledde honom till ett friare yrke med många möjligheter.

Jag brinner för att följa barnen i deras utveckling, det är det bästa med mitt arbete: att få följa varje barns individuella utveckling.

– I skolan arbetar du hela tiden mot uppnåendemål. Förskolan har också sin läroplan, men man kan arbeta friare, mer tematiskt, och utgå från vad som väcker barnens intresse. Jag brinner för att följa barnen i deras utveckling, det är det bästa med mitt arbete: att få följa varje barns individuella utveckling. Man får ta del av små guldkorn – som att se ett barn gå för första gången, ibland innan föräldrarna!
Sedan en tid tillbaka är Oscar med i en arbetsgrupp som tagit fram ett digitalt verktyg för kollegialt lärande med fokus på ledarskap.
– Det har varit intensivt men väldigt roligt. Det har gett mig mycket, jag har fått tillfälle att reflektera kring ansvar och systematiskt kvalitetsarbete. Nu är vi i implementeringsstadiet och mottagandet har varit väldigt positivt. Alla är supernöjda. De menar att innehållet: video, poddar, filmer och case känns verklighetsförankrat. Det beror på att allt också är producerat av förskollärare här i Malmö och är kopplat till våra uppdragsbeskrivningar.


Vilken är den stora nyttan med verktyget?
– Det handlar om ledarskap och ansvar. Förskolläraren får syn på sin ledarroll – hur man leder och fördelar arbetet. Verktyget är främst till för att använda i fortbildning, man kan ladda ner material och diskussionsfrågor att arbeta med. Men det finns också en kommunikationsplattform där man kan få kontakt med de andra förskolorna i Malmö stad.

FAKTA: OSCAR AHLQVIST FRIIS, 30 ÅR
Förskolekarriär: färdig förskollärare 2014, ingår sedan 2019 i en arbetsgrupp som tagit fram ett digitalt fortbildningsverktyg med syfte att stärka förskollärarens ledarroll.
Arbetsplats: Sommarbäckens förskola

sv
sv