Alla röster hörs

Malin Bejram Ellström, Kalle Kronhamn och Joan Hofvander arbetar alla i det magiska utforskandets tjänst. Tillsammans har de tagit fram boken Gör din röst hörd.

Kalle Kronhamn och Malin Bejram Ellström har arbetat fram boken tillsammans med kollegan Joan Hofvander.

För Kalle är musiken ett självklart medel för utforskande, för Malin är det gestaltning av böckernas och språkets värld och för Joan är det musiken och naturen i kombination som leder äventyren med förskolebussen. Boken Gör din röst hörd har de utformat tillsammans, utifrån ett tema om berättelser. I de små korta sångerna ryms frågor och svar, upptäckter och insikter, nya perspektiv och små detaljer.
– Det är väldigt många lager. Barnen ser de små detaljerna – det finns nya saker att upptäcka hela tiden, säger Joan.

I boken finns tecken som stöd till varje sång. En QR-kod kopplar till en film som tar barnen på äventyr runt om i Malmö.

MAGISKT UTFORSKANDE

Boken erbjuder nya möjligheter bortom etablerade och invanda arbetssätt och modeller, menar författartrion.
– I det magiska utforskandet finns inga pretentioner, ingen prestige. Musiken och språket blir verktyg för att stärka sig själv – jag kan vara jag och göra musik som jag gör, jag kan röra mig och språka på mitt sätt, förklarar Kalle.
Sångerna i boken är korta och är tänkta att fungera som igångsättare och uppmuntran till lek och utforskande.
– Se den som en trailer till äventyr! Alla sinnen öppnas, sångerna väcker nyfikenhetsfrågor hos barnen och vi använder hela oss, gestaltningen och musiken blir som ett språk. Många sånger handlar om värdegrund och om att få syn på det som inte syns, säger Malin.

Musiken och språket blir verktyg för att stärka sig själv.

KÄNSLOR SKA VÄCKAS

Bokens viktigaste uppgift är att beröra, väcka känslor och skapa möten i och genom musiken menar författarna.
– Det handlar mycket om relationer, vi möter många barn med olika språkliga förutsättningar. Språkandet ser olika ut och vi vill jobba inkluderande i främjandet av identiteten, det emotionella, det sociala och det kognitiva. Vi kan göra det på så många olika sätt. Du kan sjunga inom dig, dansa inom dig. Det behöver inte finnas någon koreografi, vi möts här och nu och nästa gång vi möts händer något annat. Det är väldigt utvecklande, förklarar Malin och Kalle.
Sångerna har vuxit fram i samverkan med förskolorna i det utbildningsområde där de tre arbetar, och nu sprids de med boken, genom workshops och i det dagliga mötet med pedagoger och barn.

Amra Fikic, Sannaparken, Sara Mankou, Änggårdens allergiförskola och Lisa Holmander, lärarstudent, engageras i det musikaliska äventyret.

En inspirationsdag med fokus på berättande och språkutveckling hölls för förskolans kulturombud, språkombud och barnbibliotekarier. Dagen avslutades med en sing-a-long på Inkonst.

På scenen ligger ett rött garnnystan. Malin Bejram Ellströms och Kalle Kronhamns berättelser förstärks genom vyer från Malmö och text som rullar på filmduken. Dans och sång tar vid. Genom föreställningen varierar rytmen från rap till reggae. Trumslag och läten. En film tar oss från Södergatan till Stortorget. Publiken delas in i två grupper och sjunger växelvis. Sången med stärkande budskap går som en våg i det mörka rummet. Hela kroppen är med. Med den röda tråden syr de ihop känslor, begrepp, språk och musik.

Malin Bejram Ellström leder och inspirerar…

...tillsammans med Kalle Kronhamn för att väcka deltagarnas känslor.

sv
sv