Vi behöver stå stadigt

Att bli tagen på allvar, att få göra sin röst hörd och att känna trygghet – det är grundläggande behov som behöver vara tillgodosedda för att vi ska kunna utvecklas och växa som människor. Här har vi i förskolan en stor och viktig uppgift.

Att vi lägger grunden för ett demokratiskt samhälle kan låta högtidligt, men så är det faktiskt. Jag känner mig stolt över arbetet som görs ute på förskolorna, och under mina år i förskoleförvaltningen har jag sett att kunskapen och medvetenheten kring de här frågorna ökat. Det är ett arbete som behöver få ta tid och plats – att alla barn har samma rättigheter och lika värde ska vara en självklarhet.

Frågor kring mångfald, jämställdhet och antidiskriminering är ständigt aktuella, inte minst i en stad som Malmö. Våra förskolor är dagliga mötesplatser för barn och vuxna med många olika bakgrunder och helt skilda förutsättningar, och det gäller att möta olikheterna med respekt och intresse. Samtidigt behöver vi i förskolan vara tydliga och stå stadigt i vår gemensamma värdegrund. En styrka är att vi kan luta oss mot läroplanen, Barnkonventionen och skollagen. Att det första kapitlet i läroplanen handlar just om värdegrund är ingen slump!

Frågor kring mångfald, jämställdhet och antidiskriminering är ständigt aktuella …

Jag vill gärna lyfta förskolornas arbete med Barnkonventionen, som blev svensk lag förra året. Fortsätt med det goda arbetet, jag vågar säga att det är det är något av det viktigaste vi gör.

Använd gärna det här numret av Fokus förskola som utgångspunkt för diskussioner i ditt arbetslag eller i andra sammanhang. Hur gör andra, hur gör vi, och hur kan vi stå ännu stadigare i värdegrunden?

Jan-Ola Olsson, tf förskoledirektör

sv
sv