Digital bokmagi på flera språk

Flerspråkig bokläsning stimulerar språkutveckling, bidrar till inkludering och stärker barns inflytande. Östra fäladens förskola är en av dem som använder appen Polyglutt.

Regnet piskar utanför fönstret, lamporna är släckta och på den turkosa mattan sitter tio nyfikna barn. Ett barn lägger sig ner på rygg med armarna under huvudet när boken Det är en gris på dagis av Johanna Thydell och Charlotte Ramel projiceras på storbildsskärmen. En inspelad röst läser högt på svenska. Grisen vill så gärna vara tillsammans med alla barnen på förskolan och en dag får den det. Men det är inte alla som uppskattar besöket. Uppläsningen på temat identitetsskapande och relationer pausas och barnen är på hugget när diskussionerna tar vid. Vad tror ni grisen känner när den inte längre får vara med? Vem har mött en gris i verkligheten?
– Jag var på en bondgård. Där skulle det finnas grisar men de var inte där, säger Isaiah, 5 år.
– Jag har mött en gris. Den kändes nästan som en marshmallow, du vet sådana man grillar, säger Makayla, 5 år.

Lässtund på storbildsskärm lockar enligt pedagogerna på Östra fäladens förskola fler barn jämfört med traditionell läsning. Här är det Pia Nilsson, förste förskollärare och rektor Sandra Croon som låter sig uppslukas tillsammans med barnen Oliver, Alicia och Hussein, alla 3 år gamla.

Digital språkutveckling

Östra fäladens förskola använder appen Polyglutt som innehåller drygt 2 800 böcker på 60 språk, inklusive TAKK och teckenspråk. Tjänsten som bidrar till att utveckla språket är ett komplement till förskolans bibliotek med fysiska böcker.
– Ibland väljer vi ut en mindre grupp barn och lyssnar på en saga på deras modersmål. Vi arbetar med innehållet, pausar, ställer frågor och översätter boken till svenska, berättar förskollärare Rania Kenaan.
– När vi därefter läser boken på svenska har de en förförståelse, vilket gör det svenska språket enklare att ta till sig. Barnen blir nyfikna på varandras modersmål och lär sig att världen består av många språk, säger Pia Nilsson som är förste förskollärare.
– Barnen blir stolta över att dela sina kunskaper med kompisarna som samtidigt kan lära sig nya ord på ett annat språk, förklarar Anela Husic, pedagog.

Lockar fler barn

Sedan de började använda Polyglutt har kollegorna sett en positiv utveckling bland barn som tidigare inte visat något intresse för böcker.
– Det blir en spännande och annorlunda läs- och språkupplevelse. Polyglutt lockar fler att komma till mattan, och vi har upptäckt att barn som har en utmaning i att fokusera längre stunder kan lyssna på två sagor i rad, säger Anela.
– Miljön, upplevelsen och stämningen blir annorlunda och det väcker engagemang och medvetenhet. De blir delaktiga och lever sig in i bokens värld. Ljudeffekter som finns till böckerna, exempelvis när något tappas, lockar barnen att lyssna. Att dessutom se boken på en större skärm gör att flera barn kan se bilderna och att man ser fler detaljer, säger Rania.

Polyglutt pausas och pedagogernas frågor öppnar upp för intressanta diskussioner. Vad tror ni grisen känner? Vad hade vi gjort om det kommit en gris till vår förskola? Noella, 4 år, ler. "Man får inte ha en egen gris i huset för de äter upp alla saker", säger Makayla, 5 år. "Då skulle någon putta ut den", säger Fabian, 4 år. Oliver, 3, funderar. Anela Husic är pedagog med inriktning förskola, Pia Nilsson förste förskollärare.

På Östra fäladens förskola talas det 15 språk. På bilden Dwidhi, 5 år, Isalah, 5, Noella, 4, samt förskollärare Rania Kenaan.

Sagor via skärm eller läsplatta

Traditionell läsning med fysiska böcker varvas med sagor via Polyglutt på storbildsskärm eller läsplatta. Barnens delaktighet och inflytande beaktas vid val av böcker.
– Med projektet Bättre språkutveckling i förskolan har vi fördjupat sättet att medvetet välja böcker för läsandet och välja när, var och hur vi läser. Det tar vi med oss i arbetet med Polyglutt, säger Pia.
– Vi kommer även att göra det mer tillgängligt genom att öppna upp för spontan läsning, säger Anela.
– Barnen kan sitta två och två med läsplattan; de kan pausa och bläddra i böckerna. Vi kan låsa så att de bara kan gå in på appen och välja bland böcker som vi valt ut i bokhyllan, säger Rania.
Att appen används på förskolan bidrar även till en teknisk medvetenhet bland barnen.
– De vet vad vi behöver för utrustning och hur man kopplar upp sig. När de lärt sig appens funktioner med stöd av en vuxen kan de själva bläddra i böckerna och lyssna, säger Anela.

Barnen blir stolta över att dela sina kunskaper med kompisarna som samtidigt kan lära sig nya ord på ett annat språk...

Vårdnadshavarna deltar

För att ytterligare stärka språket har även barnens vårdnadshavare tillgång till Polyglutt-appen. Det gör att de kan koppla upp sig och lyssna på böcker tillsammans med barnen när de vill.
– Vårdnadshavarna uppskattar tjänsten. De kan påverka och vara delaktiga tillsammans med barnen och välja böcker utan att gå till biblioteket, säger Anela.
– För de vårdnadshavare som av olika anledningar inte kan läsa för sina barn ger Polyglutt möjligheten att dela den glädje som en gemensam läsupplevelse kan ge, säger Pia.

6 steg för att komma igång med Polyglutt

1. Skapa användarkonto och välj ut böcker till era digitala bokhyllor.

2. Förbered sagostunden genom att förlyssna på boken. Inspelningarna varierar i inlevelse.

3. Ljudet kan spelas upp i ett snabbare eller långsammare tempo.

4. Sätt igång en saga och se vad som lockar barnen. Spinn vidare på det.

5. Aktivera Barnläge i appen, då kan barnen själva välja böcker på ett visst språk eller tema.

6. Testa er fram tillsammans i arbetslaget.

Genom appen Polyglutt får förskolan tillgång till böcker på 60 språk.

sv
sv