Förskolan jämnar ut skillnader

Under två år har pandemin präglat vår tillvaro. Vi har fått pröva nya vägar, ibland blivit besvikna och fått ändra våra planer. Trots svårigheterna har vi klarat av att ge barnen en god förskoleverksamhet under hela den här perioden. Tack till er alla som bidragit, jag är stolt och tacksam över det!

Det här numret av Fokus förskola handlar om en annan utmaning: likvärdighet. Segregationen i Malmö är stor. Barn har olika förutsättningar beroende på vilka deras föräldrar är och i vilket område de bor. Det påverkar deras uppväxt och framtid. Förskolan har ett uppdrag: att jämna ut skillnaderna och kompensera för olikheterna. I den senaste lägesbedömningen konstateras att vi inte fullt ut lyckas med det uppdraget. Ett exempel på detta är att kompetensen, mätt i andel förskollärare, är som lägst där den behövs som mest.
Därför känns det bra att vi under 2022 gör ytterligare insatser för att alla stadens barn får möta en förskola av hög kvalitet varje dag. Insatserna behöver vara långvariga så att vi kan följa effekterna över tid.
• Fler förskolor ska medverka i Bättre språkutveckling i förskolan.
• Ett antal förskolor förstärks med förskollärare från kompetensteam.
• Fler specialpedagoger på utvalda förskolor.
• Utvecklingsteamen fokuserar ännu mer på riktade insatser.
• Utökad grundbemanning på ett antal förskolor.
Om några veckor (25 april) går jag tillbaka till rollen som utbildningschef. Stort tack för allt stöd jag fått under min tid som förskoledirektör, och varmt välkommen Serene Rosberg, ny direktör för förskoleförvaltningen!

sv
sv