Goda krafter mobiliseras lokalt

Communities that care bygger på ett lokalt samarbete som verkar för trygga uppväxtvillkor. Skutans förskola är med och mobiliserar de goda krafterna i Malmö stad.

Maria Friberg, biträdande rektor, och Helén Holmquist, barnskötare, tillsammans med Malte, 3 år, Sigvard, 4, och Peg, 3, på Skutans förskola.

Ett samhälle där aktörer och medborgare arbetar för en sund tillhörighet genom att undanröja riskfaktorer och tillföra skyddsfaktorer i barnens livsmiljöer. Communities that care är ett vetenskapligt grundat styrsystem framtaget av forskare vid University of Washington. Konceptet, som utvecklats under drygt 30 år, antogs av Malmö stad 2018 och introducerades på Skutans förskola i januari 2020.
– Förskolan lägger grunden till hur vi är mot varandra. Det handlar till stor del om att bli sedd och bekräftad, och att du duger som du är, säger Helén Holmquist, barnskötare.
– Vi är det första ledet i det livslånga lärandet, säger Maria Friberg, biträdande rektor.

Lyssnar in barnen

Förutom förskolan och skolan medverkar aktörer från bland annat näringsliv, socialtjänst, polis och räddningstjänst för att påverka barnens utveckling positivt genom omsorg och närhet. Anknytning och tillhörighet, att vara en del av ett sammanhang, är nyckeln i arbetet med att skydda barn och unga från att hamna i negativa spiraler.
– Mitt varande och mina val har betydelse för vem jag blir och vad alla andra blir. Det handlar till exempel om att tycka om dig själv så pass mycket att du kan säga nej till dumheter, och att förstå att du kan göra skillnad, säger Maria och fortsätter:
– För vår del på förskolan gäller det att bena ut vad barnen klarar av att ta in.
Som ett led i CTC-arbetet har barnen på Skutans förskola bjudits in av Malmö stad och stadsbyggnadskontoret att vara delaktiga i utformningen av en ny lekplats i Gottorp.
– Våra äldre barn är med och bestämmer innehållet och de yngre kommer att ta vid efter dem, säger Helén.
– Det handlar om att vara inkluderad i samhället. Barnen lär sig att få göra sin röst hörd, och att det inte alltid innebär att man får bestämma. Och att det är okej att tycka olika. Förhoppningsvis blir man också mer rädd om lekplatsen längre fram i livet, säger Maria.

Peg, 3 år, har valt bok till lässtunden. Det blev sagan om när Pettson och Findus tältar. Sigvard, 4, och Malte, 3 år, sitter bredvid.

Vårdnadshavarna involveras

Hösten 2020 bjöds vårdnadshavarna in till ett digitalt möte för att göra dem delaktiga i arbetet och ge dem verktyg.
– Vi pratade kring förskolans och vårdnadshavarnas roller, och inte minst om att lyfta blicken och se allas barn även utanför förskolan, säger Helén.
– Det kan vara ett barn som har en trasig familj, som du möter och bekräftar i mataffären, säger Maria och fortsätter:
– Vi når ut till vårdnadshavarna så att de kan göra skillnad i föräldraskapet men också som medmänniskor. Alla har en skyldighet att som medborgare bidra till och forma vilket samhälle vi vill leva i, och det börjar med delaktighet.

De lär sig att få göra sin röst hörd, och att det inte alltid innebär att man får bestämma.

Förebygga risker i området

Hösten 2021 hölls ett uppföljningsmöte då resultatet från en undersökning utifrån Malmö stad och lokalområdet presenterades för vårdnadshavarna. Enkäten som bygger på svar från äldre skolbarn visade att 48 procent upplever psykisk ohälsa, och att en av de bakomliggande riskfaktorer som sticker ut är bristande föräldraskap.
– Det väckte såklart oro, men det handlar inte om att skuldbelägga. Vi vill i stället belysa helheten och diskutera hur vi kan förebygga eventuella risker, säger Helén.
– Man kanske jobbar mycket. Men vad gör man med tiden man är tillsammans? Se barnen, hör dem och var med dem. Sätt veckans matsedel tillsammans, där barnen får bestämma en maträtt. Bjud in barnen att vara med och laga maten en gång i veckan, säger Maria.
Konceptet är fortfarande ganska nytt på förskolan som letar kopplingar till andra aktörer.
– Vi planerar exempelvis ett fysiskt uppföljningsmöte med vårdnadshavarna och kommer att göra rörelseprogram tillsammans med fritidsgården, säger Helén.
– Vi tror på att fortsätta hålla i och hålla om frågan
– det gäller våra barn, säger Maria.

FAKTA
Communities that Care

CTC är ett vetenskapligt grundat system för att skapa en positiv social utveckling baserat på lokalt samarbete. Malmö stad samverkar med boende och verksamma i respektive lokalområde med målet att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. Arbetet inleddes i fem av 14 områden 2018 och kommer på sikt implementeras i hela Malmö.
Arbetet bygger på tidigt förebyggande insatser. Förskolorna fokuserar främst på den sociala utvecklingsstrategin som går ut på att:
• Ge barnen tillfälle att vara en värdefull del av en positiv gemenskap
• Ge barnen nya förmågor och utveckla befintliga
• Ge uppmuntran och bekräftelse
Läs mer på:
malmo.se/ctc

sv
sv