Malmös nya förskoledirektör

25 april tillträder Serene Rosberg som ny förskoledirektör i Malmö stad. Vi fick en pratstund om Malmö, förskolans uppdrag och framtid.

Serene Rosberg har grundskollärar- och rektorsexamen och har tidigare arbetat som utbildningschef på förskoleförvaltningen i Malmö. Idag är hon verksamhetschef för grundskola och grundsärskola i Lunds kommun.

Hur ser du på ditt nya uppdrag?
– Jag är glad, stolt och hedrad över uppdraget att få leda förvaltningen och bidra till att fortsätta sätta Malmö på kartan. Malmö ligger i framkant när det gäller förskolefrågor och syns på den nationella arenan. Det ser jag fram emot att fortsatt få bidra till. Det är inte så många kommuner som organiserat sig med en förvaltning som enbart har fokus på förskolefrågor.

Berätta om din relation till förskolan!
– Jag har arbetat nära och inom förskoleverksamheten sedan 2004. Förskolan ligger mig mycket varmt om hjärtat. Det är det första steget i utbildningsväsendet och grunden för det livslånga lärandet. Vi vet alla att en förskola av hög kvalitet gör skillnad för alla barn, men särskilt för dem som behöver det allra mest. Förskolans kompensatoriska uppdrag är superviktigt. Jag tror också att det är här drivkraften finns för många. Att vara med och bidra till alla barns utveckling och lärande gör det attraktivt att arbeta i förskolan.

Malmö är en segregerad stad. Hur ser du på möjligheterna till en likvärdig förskola för alla Malmös barn?
– Det är en viktig grund i det kompensatoriska uppdraget och jag ser absolut att det är möjligt, även om det finns utmaningar. Bilden jag har är att förskoleförvaltningen är en innovativ förvaltning som hittar nya kreativa vägar och lösningar. Det gäller även staden som helhet; en del av utmaningarna behöver man lösa tillsammans med andra, och med andra förvaltningar. Här finns en kraft att ta vara på.

Vilket är ditt intryck av din nya arbetsplats?
– Det finns en tydlig stolthet. Det gäller alla – medarbetare och chefer. I alla funktioner lyfter man fram det fantastiska arbete som görs varje dag och de utmaningar som finns tar man sig an tillsammans.

Vad står först på din agenda när du tillträder?
– Allra först är det viktigt att jag lär känna förskoleförvaltningen. Jag behöver bilda mig en uppfattning, föra olika resonemang och samtal med medarbetare och politiker, men även representanter från andra förvaltningar så att jag får en bra grund att stå på.

Och på längre sikt – ditt förordnande är på fyra år?
– Kompetensförsörjningen kommer att vara en viktig fråga, likaså att öka deltagandet i förskolan för de barn som behöver det mest. Jag ser fram emot att tillsammans, i dialog med medarbetare och politik, ta fortsatta steg i arbetet med en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barns bästa.

sv
sv