Med skapande som språk

Efter några år som konstnär och grafisk designer längtade Aurora Bergmark efter en annan sorts skapande. Idag är arbetet med barnen på förskolan bränsle för hennes eget konstnärskap.

Vilket är ditt viktigaste uppdrag som ateljerista?
– Att ge barnen fler språk! Det vidgar deras kommunikationsförmåga. Både i relation till varandra och till sig själva. Det handlar också om att skapa demokratiska barn som känner att de äger sitt eget skapande.
Jag vill lägga vikt på att använda de estetiska språken utan att det handlar om produktion av något som andra ska tycka är fint.

Hur frigör du skapandet från press och prestige?
– Jag pratar inte så mycket om att saker är ”fina”. Och man kan jobba med gemensamt skapande: i stället för de enskilda papperna skapar vi något tillsammans som vi kan sätta upp och reflektera över.
Oj vilken stark färg du fick där! Hur gjorde du? Och se vad som händer där! Den där teckningen ser snabb ut! En del har sådan prestationsångest att de inte vill skapa. Då kan man jobba med saker som är tillfälliga. Som att måla med vatten på torkad lera – då försvinner resultatet.

Hur ser du på din framtid i yrket?
– Jag ser fram emot att se progressionen som kommer i att man jobbat in något väldigt länge. Ju yngre ålder man presenterar skapandet i, desto mer kontinuerligt kan det bli och desto längre kommer man.

Hur går det med ditt eget skapande?
– Jag rörde mig mot förskolan för att mitt eget skapande inte kändes roligt längre. Det blev väldigt akademiskt, vilket kan vara spännande men... jag längtade efter den här lusten till skapandet som kan finnas hos barn.
Egentligen är barns och en samtida konstnärs sätt att arbeta ganska lika. Vi använder det konstnärliga som uttryckssätt. Det är ett utforskande, ett sätt att förmedla något vi inte kan förmedla på något annat sätt.
Att jobba med barnen ger mig glädjen i konsten. Det är mitt bränsle.

Egentligen är barns och en samtida konstnärs sätt att arbeta ganska lika. Vi använder det konstnärliga som uttryckssätt. Det är ett utforskande, ett sätt att förmedla något vi inte kan förmedla på något annat sätt.

FAKTA
AURORA BERGMARK, 31 ÅR,
ATELJERISTA (PEDAGOG)
Utbildning:
Konsthögskolan i Bergen och ateljeristautbildning
på Reggio Emilia-institutet
Arbetsplats:
Bojens förskola

sv
sv