Mindre ensam i förskolan

Sofie Eriksson valde förskolan framför skolans värld. Avdelningen på Almängens förskola är en cykelavdelning och utelivet en naturlig del av vardagen. Nu görs också en särskild satsning på digitalisering.

Varför blev du förskollärare?
– Jag läste till lärare men började jobba på förskola och märkte att jag trivdes bättre med de yngre barnen. Därför bestämde jag mig för att ta det extra året till förskollärarexamen.

Vad upplevde du vara skillnaden mellan att vara lärare och förskollärare?
– Nu har jag inte jobbat så mycket som lärare, men man är ganska ensam i sin roll i skolan. I förskolan har man sitt arbetslag. Man utvecklas och lär tillsammans. Både med kollegor och med barnen – de kan lära en minst lika mycket. Framför allt nu med digitaliseringen, man utforskar tillsammans.

Berätta mer om hur ni arbetar med digitaliseringen!
– Jag och en kollega fick möjlighet till ett samarbete med Nina Waldeborn i pedagogiska teamet. Vi jobbar utomhus, tar ju med Lego och annat ”innematerial” och erbjuder det även ute.
Vi undrade hur vi skulle kunna använda de digitala verktygen. Men vi fick väldigt mycket inspiration. Man kommer långt med lärplattan, det finns mycket att göra med kamera-appen. Även puckarna och äggen kan man lätt använda ute. Nu har vi också lyckats göra filmer ute - man måste hitta möjligheterna. Nu önskar vi bara att vi ska hitta en projektor som är trådlös så att vi kan använda den ute på ett mörkare ställe. Det vore coolt om det funkade, tekniken kommer ju längre och längre. När det blir trådlöst kan man ju ha allt utomhus.

Hur tar barnen emot tekniken?
– De kan ju ofta mer än vi. Och på vår avdelning ber de inte om plattan för att spela utan för att göra något. I början av projektet med Nina delade vi in barnen i par så de hade varsin platta med kod. De får känna att de har ansvar, exempelvis att man inte får springa med den. Alla sakerna som hör till: att den ska laddas och läggas tillbaka bör inte bara ligga på oss vuxna. Förhållningssättet ger barnen en större frihet i användandet av lärplattan.

Man utvecklas och lär tillsammans. Både med kollegor och med barnen – de kan lära en minst lika mycket.

FAKTA
SOFIE ERIKSSON, 35 ÅR,
FÖRSKOLLÄRARE
Utbildning:
grund- och förskollärare
Arbetsplats:
Almängens förskola

sv
sv