Nya
kompetensteam snart
på plats

I en unik satsning på att höja kompetensen inom förskolan i Malmö införs nu en helt ny modell.

Under våren inleds etableringen av Malmö stads nya kompetensteam. Totalt rekryteras 16 medarbetare i satsningen i syfte att rikta kompetens mot de förskolor där den behövs som mest. Pedagogerna arbetar två och två, har sina fasta tjänster i teamet men placeras ut på olika förskolor där behovet finns. Där arbetar de under en period på mellan sex månader och två år tillsammans med det ordinarie arbetslaget för att engagera, inspirera och utveckla nya metoder och arbetssätt.
Satsningen har som yttersta mål att öka likvärdigheten bland Malmös förskolor. Pedagogiska teamledarna Marie Berge och Jessica Borjo ansvarar för de nya teamen och just nu pågår rekryteringen för fullt.
– Egentligen är det tre parallella spår vi kör nu. Förutom rekrytering arbetar vi med likvärdighetsanalyser tillsammans med kvalitetsanalytiker: vi behöver veta vilka faktorer vi ska titta på för att veta vilka insatser vi ska placera ut var för att de ska göra skillnad. Tredje spåret är kontinuerlig information till rektorer och ledningsgrupper, transparens är viktigt, berättar Jessica Borjo.
Vilka förskolor som kommer att väljas ut för den förstärkta kompetensen kommer att avgöras av olika faktorer, både kvantitativa och kvalitativa. Jessica Borjo understryker att det inte är statistik som kommer att väga tyngst utan kvalitetsfrågan, med utgångspunkt bland annat i den bedömning av kvaliteten som rektorerna gör i sina kvalitetsrapporter.
De nya teamen kommer att sättas i tjänst och få sina placeringar löpande efterhand som de rekryteras med start under våren.

sv
sv