$left
$middle

Publicerad 2023-10-27 13:01

Senast uppdaterad 2023-11-27 13:33

Högsta hyresnivån på LSS-boende 2023

Högsta hyresnivån höjs från 5 194 kronor till 5 645 kronor från den 1 april 2023.

Justeringar angående bostadstillägg ska meddelas till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten. Sedan går det bra återkomma till berörd myndighet med eventuellt underlag.

Informationsblad om faktisk hyra och den årliga höjningen av högsta hyresnivån har skickats hem till hyresgästerna. Har du som god man frågor, kan du kontakta sektionschefen på hyresgästens LSS-boende.

sv