$left
$middle

Årsräkning, redogörelse och intyg om ersättning

Du som är redovisningsskyldig för ett barn ska skicka in en årsräkning varje år där du redovisar hur barnets ekonomi har utvecklats under året. Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare ska också skicka in och en redogörelse och ett intyg om ersättning.

Lämna in årsräkning, redogörelse och eventuellt intyg om ersättning

Du ska skicka in årsräkning för föregående år före den 1 mars varje år. I årsräkningen ska du redovisa barnets tillgångar och skulder vid årets början och slut samt inkomster och utgifter under perioden.

Bifoga kontoutdrag och årsbesked

Till årsräkningen ska du bifoga kontoutdrag och årsbesked från bank. Om du gjort uttag från överförmyndarspärrat konto under året ska du även skicka med underlag som visar vad de uttagna medlen använts till.

Redogörelse

Du ska också fylla i och bifoga en redogörelse till årsräkningen. I redogörelsen får du besvara frågor om barnets ekonomi och livssituation. Det är också i redogörelsen som du anger om du önskar arvode och kostnadsersättning. 

Intyg om ersättning – endast för särskilt förordnade vårdnadshavare

För att få ersättning för uppdraget är det viktigt att du som är särskilt förordnad vårdnadshavare också skickar in ett intyg till överförmyndaren – utöver årsräkning och redogörelse.

Ansökan om uppskjuten inlämning av årsräkning

Om du inte tror att du hinner skicka in årsräkningen innan den 1 mars är det viktigt att du ansöker om uppskjuten inlämning. Du kan bara få uppskjuten inlämning beviljad om begäran kommit in till överförmyndaren före den 1 mars.

sv