Publicerad 2019-12-17 13:50

Senast uppdaterad 2020-01-07 11:18

Förändring av uppdrag inom avlösning och ledsagning för personer med funktionsnedsättning

Från och med februari 2020 kommer funktionsstödsförvaltningen förändra uppdraget inom avlösning och ledsagning. Förändringen berör brukare med avlösare eller ledsagare som är anställda i funktionsstödsförvaltningen.

Syftet med förändringen är att bland annat att kunna säkerställa att alla anställda avlösare och ledsagare har samma höga kompetens. Därför har förvaltningen startat team som ska utföra bland annat ledsagning och avlösning för flera av förvaltningens brukare.

Vad innebär detta för personer som har avlösare eller ledsagare?

För den som har en avlösare eller ledsagare med en PAN-anställning, där ledsagaren eller avlösaren har sitt uppdrag på anmodan av brukaren, blir det ingen förändring.

För den som har en ledsagare eller avlösare som är anställd i funktionsstödsförvaltningen kan det däremot bli en förändring. Alla anställda ledsagare eller avlösare kommer att erbjudas att fortsätta arbeta med respektive brukare, men i en annan anställningsform. Om den anställda tackar nej till detta, kommer den berörda brukaren erbjudas avlösning eller ledsagning från förvaltningens team eller från en annan medarbetare.

De brukare som berörs av förändringen kommer bli kontaktade av ansvarig sektionschef för information om ny ledsagare och avlösare. Övergången till teamen kommer att ske successivt och i dialog med berörda brukare och deras anhöriga. Förvaltningen kommer också att arbeta för att alla ska få behålla sin ledsagare eller avlösare i övergången.

Kontakt

Om du har frågor om förändringen, kontakta enhetschef Karin Boijertz,
0723-86 92 98, Karin.Boijertz@malmo.se