Publicerad 2019-11-11 13:57

Senast uppdaterad 2020-02-05 08:39

Slopade årsvisa kontrolluppgifter från Försäkringskassan

Försäkringskassan skickar inte längre ut kontrolluppgifter för skattepliktiga ersättningar. All information inför deklarationen hittas i månatliga utbetalningsbesked eller i årsbesked.

Om du är god man eller förvaltare kan du i dagsläget inte logga in på "Mina sidor" hos varken Försäkringskassan eller hos Skatteverket.

För att få rätt uppgifter till din redovisning behöver du därför samla in Försäkringskassans utbetalnings- och årsbesked från din huvudman.  

Kontakta Försäkringskassan om du har några frågor. Telefonnumret är 0771-524 524. Du kan också gå in på deras hemsida, www.forsakringskassan.se