Publicerad 2020-03-17 09:23

Senast uppdaterad 2020-05-18 16:00

Vissa dagliga och öppna verksamheter håller stängt för allmänheten på grund av Covid-19

Funktionsstödsförvaltningen har meddelat att vissa dagliga och öppna verksamheter stängs för allmänheten. Deltagare kan fortfarande gå till daglig verksamhet. Innehållet för verksamheterna är anpassade efter rådande situation.

Deltagare, anhöriga samt gode män och förvaltare kan kontakta ansvarig sektionschef för berörd daglig verksamhet för frågor.

Detta beslut har tagits med anledning av covid-19, även känd som Coronaviruset, i syfte att hindra eventuell smittspridning.

Om du eller din huvudman vill veta mer eller följa uppdateringarna, gå in på denna sida för uppdaterad information.