Publicerad 2020-03-18 09:45

Senast uppdaterad 2020-03-23 11:45

Tips på hur du kan hjälpa huvudmän med anledning av covid-19 pandemin

Med anledning av covid-19 behöver vi alla hjälpas åt att begränsa smittspridningen - särskilt för att skydda riskgrupper. Många av våra huvudmän tillhör dessa riskgrupper på grund av sitt hälsotillstånd eller ålder. Vi vill därför be dig som har uppdrag som ställföreträdare att iaktta följande:

  • Vi ber dig att hålla dig uppdaterad och följa de rekommendationer och riktlinjer som kommer från myndigheterna. För att hålla dig uppdaterad, gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida och Krisinformation.se.
  • Vi ber dig att ta höjd för räkningarna om huvudmannen har större utgifter än inkomster eller andra större utgifter på gång. Om du behöver göra uttag från spärrat konto, bör du skicka in din ansökan så snart som möjligt.
  • Besök till äldre huvudmän eller riskgrupper kan eventuellt behöva undvikas en period eller ske på behörigt avstånd.
  • Lättläst information finns nu på https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Lattlast.html

En konsekvens av att även medarbetare på enheten för överförmyndarärenden följer restriktionerna kan vara förlängda handläggningstider och omprioriterade arbetsuppgifter. Vi ber er därför att ha god framförhållning och förståelse vid förlängda handläggningstider.