Publicerad 2020-04-24 06:43

Senast uppdaterad 2020-04-24 07:18

Ställföreträdare omfattas inte av tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgift

Den 3 april 2020 fattade Riksdagen beslut om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgift med anledning av Covid-19. Skatteverket har förtydligat att det måste röra sig om ett anställningsförhållande för att reglerna ska kunna vara tillämpbara.

Eftersom godmanskap och förvaltarskap är ett uppdragsförhållande så har Skatteverket meddelat att gode män och förvaltare tyvärr inte omfattas av de nya reglerna om tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgift.

Vi beklagar om du har fått annan information från oss tidigare och även för de besvär som detta kan ha medfört.

Mer information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida.