Publicerad 2020-04-29 10:16

Senast uppdaterad 2020-06-04 18:01

Ny högsta hyresnivå för huvudman i LSS-boende från den 1 juni 2020

Funktionsstödsförvaltningen har meddelat att högsta hyresnivån justeras för hyresgäster som bor i ett LSS-boende. Högsta hyresnivån höjs från
5 000 kronor till 5 085 kronor från den 1 juni 2020.

Enligt funktionsstödsförvaltningen ska ett informationsblad ha skickats ut till huvudmännen i början av april med besked om faktisk hyra och den årliga höjningen av högsta hyresnivån.

Tänk på att justeringar angående bostadstillägg ska meddelas i god tid, exempelvis redan i maj till Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Har du som ställföreträdare frågor, kan du kontakta sektionschefen på huvudmannens LSS-boende.

Denna nyhet och mer information om justering av högsta hyresnivå kan du hitta här.