Publicerad 2020-12-09 08:19

Senast uppdaterad 2020-12-09 14:06

Ställföreträdarutredningen får förlängd tid för uppdraget

Den statliga utredningen "Ställföreträdarskap att lita på — en översyn av reglerna om gode män och förvaltare" får förlängd tid för uppdraget. Den särskilda utredaren ska presentera sina resultat den 23 april 2021. Uppdraget skulle ursprungligen redovisats den 24 februari 2021.

Den 18 juli 2019 tillsattes en statlig utredning för att se över regelverket för ställföreträdarskap. Översynen syftar bland annat till att förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp som ställföreträdare, förbättra stödet till ställföreträdare under pågående uppdrag samt stärka enskildas ställning och skydd. 

Genom den här länken kan du läsa mer om ställföreträdarutredningen.