Publicerad 2021-04-13 08:35

Senast uppdaterad 2021-04-13 08:39

Få nyhetsbrev om ditt uppdrag

Enheten för överförmyndarärenden skickar regelbundet ut nyhetsbrev till dig som är ställföreträdare. Där samlar vi de viktigaste nyheterna om ditt uppdrag och om enhetens arbete.

I första hand lägger upp viktig information här på hemsidan, men nyhetsbrevet ger dig en samlad bild av vad som hänt den senaste tiden och vad som är på gång.

Har du inte fått det senaste brevet? Hör av dig till overformyndare@malmo.se.