Publicerad 2021-07-06 17:54

Senast uppdaterad 2021-07-06 17:57

Kan du ta ett nytt uppdrag?

Hjälpbehövande Malmöbor

Omkring 300 vuxna Malmöbor behöver just nu hjälp av en god man eller förvaltare. Vi behöver fler ställföreträdare som kan åta sig dessa uppdrag. Kanske kan du tänka dig att ta ett extra uppdrag? Känner du någon som vore lämplig? Sprid gärna ordet och tipsa om vår hemsida www.malmo.se/godman.

Om du har möjlighet att ta fler uppdrag, så är du välkommen att höra av dig till oss via e-post overformyndare.ansokan@malmo.se eller telefon 040-349522.

God man för försvunna/okända personer

Ibland är det oklart om det finns några släktingar som kan vara berättigade till ett arv. Visste du att man som god man kan hjälpa till? Vi söker nu fler gode män som kan bevaka bortavarande personers rätt i dödsbo. Har du erfarenhet av dödsbon och är intresserad – hör av dig till oss så berättar vi mer! Du behöver inte vara jurist.