Publicerad 2021-07-06 17:53

Senast uppdaterad 2021-07-06 17:54

Status i granskning av årsräkningar

Under perioden första januari till sista februari inkommer varje år cirka 2500 årsräkningar till enheten för överförmyndarärenden. Vårt mål är att granskningen ska genomföras så enkelt och snabbt som möjligt, utan att rättssäkerheten eftersätts.

För närvarande granskar vi de årsräkningar som har inkommit före februari och som avser 2020-års förvaltning. Vi har hittills granskat cirka 25 % av samtliga årsräkningar. Vanligtvis har vi kommit betydligt längre än så i vårt arbete, men till följd av att det återstod en hög balans från föregående år har vi under våren tvingats prioritera om. Att granskningen blev försenad förra året medför att vi nu ligger efter med årets årsräkningar.

Varför uppstod då förseningen? En av anledningarna är att covid-19 bidrog till mycket oplanerad frånvaro bland personalen. En annan anledning är att många av de årsräkningar som återstod i slutet av året var bristfälliga och behövde kompletteras. Slutligen kan vi konstatera att den kvalitetshöjning vi införde förra året, med fler fördjupade granskningar, tog längre tid än planerat.

I syfte att skapa bättre förutsättningar för årets granskning av årsräkningar har två nya handläggare anställts under våren. Årets granskning av årsräkningarna för 2020 kom igång först i slutet av mars. Sedan dess arbetar vi så fort vi kan, men vi ser tyvärr redan nu att handläggningstiderna kommer att vara långa även i år. Vi beklagar detta och hoppas på er förståelse samt tackar er varmt för de insatser ni utför för de Malmöbor som behöver er hjälp.