Publicerad 2022-01-24 09:32

Senast uppdaterad 2022-01-24 10:28

Förändrade regler kring bostadstillägg

Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Pensionsmyndigheten har därför tagit fram nytt informationsmaterial och håller digitala informationsträffar 24, 25 och 26 januari.

Uppskattningar visar på att omkring 100 000 pensionärer går miste om pengar de skulle kunna ha rätt till. Faktum är att 4 av 10 som söker inte har rätt till ersättningen. Pensionsmyndigheten arbetar samtidigt för att rätt personer ansöker om bostadstillägg. På deras webbplats kan man göra en beräkning som visar om man bör ansöka om bostadstillägg.

Nya broschyrer och nya blanketter

Pensionsmyndigheten har uppdaterat innehållet i deras broschyr om bostadstillägg. I broschyren finns den viktigaste informationen över vad man behöver tänka på inför en ansökan om bostadstillägg. Den är utskriftsvänlig och passar att spridas brett.

Har du rätt till bostadstillägg?


Det går även att beställ tryckta exemplar av broschyrer via e-postadressen Broschyrer@pensionsmyndigheten.se.
Uppge vilken broschyr, antal och leveransadress. Ange ”broschyr PM7676” för bostadstillägg, ”broschyr PM7679” för äldreförsörjningsstöd, samt ”PM 7679eng” för den engelska broschyren för äldreförsörjningsstöd.

Även ansökningsblanketterna för bostadstillägg är uppdaterade. Det är viktigt att ansökan fylls i så komplett och korrekt som möjligt. Det gör att pensionären kan få ett beslut snabbare. Det finns även mer hjälp för att fylla i blanketten rätt.
Ett urval blanketter du kan använda | Pensionsmyndigheten

Hjälp när du fyller i blanketten | Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten rekommenderar att man i första hand ansöker på deras webbplats. Även anhöriga kan vara behöriga att ansöka via deras webbplats.

Ansök om bostadstillägg | Pensionsmyndigheten

Digitala informationsmöten

Pensionsmyndigheten erbjuder även digitala informationsmöten om bostadstillägg. Man behöver inte anmäla sig och det är gratis. Under mötet svarar de på de vanligaste frågorna och det finns möjlighet att ställa egna frågor via en chatt. Läs mer på deras webbplats.

Informationsmöte om pension | Pensionsmyndigheten

Preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats

Den preliminära beräkningen kan göras direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Det finns också möjlighet att skriva ut resultatet av beräkningen. På resultatsidan finns det en symbol för utskrift uppe till höger.

Räkna ut ditt bostadstillägg | Pensionsmyndigheten


Vissa har för hög inkomst – varken preliminär beräkning eller ansökan är aktuellt

När kommunen hjälper pensionärer kan vi även ta stöd av tumregler för inkomstgränser. Dessa ska användas för att kunna svara på om det är idé att pensionären går vidare och gör en preliminär beräkning.

  • Uppdaterade inkomstgränser i tabellen gäller pensionärens totala inkomst. Observera att beloppen nu gäller före skatt.
  • 9 av 10 som får bostadstillägg är ensamstående. Endast de som har mycket låga inkomster kan få bostadstillägg som gifta eller sambo.
  • När inkomsterna understiger beloppen nedan behövs ändå alltid en beräkning före ansökan. Det är hela ekonomin, familjesituationen och bostadskostnaden som avgör.

Bostadskostnad per månad

Tumregel inkomst per månad

3 000 kr

15 600 kr före skatt

4 000 kr

17 100 kr före skatt

5 000 kr

18 700 kr före skatt

6 000 kr

19 900 kr före skatt

7 000 kr

21 100 kr före skatt

7 500 kr eller mer

21 600 kr före skatt

Exempel

Vid en bostadskostnad upp till 3 000 kr bör pensionären göra en preliminär beräkning om månadsinkomsten är max 15 600 kr före skatt. Om inkomsten är högre kan man inte få något bostadstillägg.