Publicerad 2022-06-16 08:45

Senast uppdaterad 2022-06-16 08:49

Lättläst guide till valet

Har du en huvudman som behöver information om valet? Nu finns en lättläst guide som kan vara till hjälp.

Guiden är framtagen tillsammans med Malmöbor med särskilda behov.

Du får inte rösta för din huvudman

Du som är förvaltare eller god man kan aldrig rösta för din huvudmans räkning, däremot kan du se till så att huvudmannen får möjlighet att rösta.

Gode män och förvaltare ska alltid handla på det sätt som bäst hjälper huvudmannen. Om ditt uppdrag innebär att bevaka huvudmannens rätt ska du bevaka din huvudmans demokratiska rättigheter. Det kan till exempel innebära att se till så att din huvudman får sitt röstkort.