Publicerad 2023-03-02 14:19

Senast uppdaterad 2023-03-02 14:25

Föreläsning om psykisk ohälsa med Fontänhuset

Välkommen till en föreläsning om hur du som ställföreträdare kan arbeta med huvudmän med psykisk ohälsa.

Datum: Onsdag 19 april

Tid: 16.00–18.00

Plats: Fänriksgatan 1, Kompetenscenter, lokal Pildammarna

Fontänhuset i Malmö är en stiftelse som arbetar med psykisk ohälsa. Föreläsningen kommer att utgå från huvudmannens perspektiv och ge pedagogiska exempel tagna från verkligheten för att synliggöra de utmaningar som finns och hur man tillsammans kan skapa möjligheter för ett gott samarbete. Fontänhuset bidrar med vissa inblickar i de särskilda förutsättningar som kan föreligga när huvudmän har olika typer av psykisk ohälsa.

Första timmen handlar om kommunikation:

Vi pratar om vikten av en god kommunikation och hur den uppnås.
Ledord: tydlighet, pedagogiskt förhållningssätt, struktur, planering, bemötande individanpassning,

Andra timmen handlar om relationen:

Vi pratar om vikten av en god relation och hur den kan uppnås.
Ledord: Förståelse, delaktighet, medbestämmande, tillit, trygghet, gränser.

Anmälan

sv